Zásadní novela zákoníku práce v knižní podobě – klíčové změny a komentáře odborníků na 1 328 stranách

Po mnoha letech byla schválena významná transpoziční novela zákoníku práce účinná k 1. 10. 2023 a k 1. 1. 2024, která přináší zásadní změny pro práci mzdových účetních a personalistů. V praxi se úpravy týkají zejména vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám.

ANAG

Změnám se nevyhne ani stávající právní úprava doručování pracovněprávních písemností, nepřetržitých odpočinků či informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovněprávního vztahu.

Naprostá většina změn vešla v účinnost k 1. říjnu 2023; změny spočívající v zavedení práva na dovolenou pro „dohodáře“, v novém pojetí nepřetržitého odpočinku v týdnu a úpravě omezení členství některých zaměstnanců v řídících a kontrolních orgánech podnikajících právnických osob.

Právě v této souvislosti vyšla publikace „Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem po novele k 1. 10. 2023 a 1. 1. 2024“.

ANAG

Autoři publikace:

  • JUDr. Michael Košnar,
  • JUDr. Petr Bukovjan,
  • JUDr. Pavla Hloušková,
  • Mgr. Dana Roučková,
  • Mgr. Petr Schweiner,
  • JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D., DBA,
  • JUDr. Jan Vácha, Ph.D.

Vydání obsahuje aktuální znění zákona a podrobné komentáře k jednotlivým ustanovením od renomovaných odborníků na pracovní právo. Kniha je určena pro široký okruh uživatelů, včetně zaměstnavatelů, personalistů, mzdových účetních, vedoucích zaměstnanců a samozřejmě i samotných zaměstnanců a jejich zástupců. Kniha nabízí komplexní pohled na právní změny a novinky v oblasti pracovního práva a další důležité právní předpisy (např. zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce, předpisy v oblasti odměňování atd.).

Publikaci vydává nakladatelství ANAG. Obsahuje 1 328 stran právního textu a komentářů. Zakoupit si ji můžete za cenu 1 189 Kč zde.

Objednávkový kód knihy je 2978.

Soutěž pro čtenáře HR News:

HR News ve spolupráci s nakladatelstvím ANAG připravilo soutěž o jedno vydání nové publikace. Stačí odpovědět na soutěžní otázky, z kterých pak redakce vylosuje jednoho výherce.

CHCI NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE V KNIŽNÍ PODOBĚ

Tato publikace je nepostradatelným průvodcem pro všechny, kdo se zabývají pracovním právem a chtějí být v souladu s nejnovějšími právními předpisy.

Soutěž trvá do 5. 11. 2023.