Žádný kouč z nebe nespadl

Koučing se v posledních letech rozvíjí jako silná a viditelná profese, která má svoje standardy, etické normy a certifikované procesy. Ne každý, kdo se označuje za kouče, má však patřičné vzdělání nebo certifikaci, což profesi usilující o podporu veřejnosti příliš nenahrává. Do oblasti koučingu vstupuje řada lidí, kteří se domnívají, že jim k výkonu této profese stačí absolvování workshopu nebo přečtení odborné knihy. I když se někteří dokáží s metodologií koučování seznámit v poměrně krátkém čase, neznamená to, že budou profesionálními kouči.

Každá uznávaná profese vyžaduje nepřetržité vzdělávání, získávání nových zkušeností a dovedností. **Mezinárodní federace koučů** (ICF) certifikovala do dnešního dne více než 1 300 koučů z 23 zemí světa. V následujících letech však očekává nárůst tohoto počtu mimo jiné v souvislosti s akreditací nových vzdělávacích programů. Doposud funguje 28 školicích programů pro kouče (10 mimo USA) a 24 dalších programu čeká na schválení.

Globální společnost si žádá školení koučů na základě stejných požadavků. ICF by mohla fungovat jako jednotící organizace pro celou profesi. Při kontaktu s koučem je proto třeba zajímat se o jeho vzdělání. Odhalíte-li potom, že má jen dílčí školení, nabízí se doporučit mu **Mezinárodní federaci koučů**. Kouče nedělá to, co říká nebo kým je. Formuje jej osvojování nových poznatků a technik.

-kk-
Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ICF - International Coach Federation