Vzdělávání (nejen) manažerů, výuka vůdčích schopností za pomoci koní

Existuje nepřeberné množství osvědčených manažerských kurzů, proč tedy něco nového? A co to vlastně je? Proč koně?

Vzdělávací programy manažerských a vůdčích dovedností pomocí koní nejsou žádnou novinkou. V Evropě jsou takovéto programy velice úspěšné a žádané přes 15 let a v USA ještě déle. Novinkou jsou pouze v České republice.

Jedná se o program, který používá koní jako prostředku pro zlepšení vůdčích dovedností, jež jsou poté přenositelné do pracovního prostředí. Nejedná se o přednášky s pasivním přijímáním užitečných informací, ale o získání osobních zkušeností, při nichž se účastník učí poznávat sám sebe a přicházet na nejvhodnější řešení, nikoli slepě následovat instrukce.

Jedná se o soubor praktických cvičení, která dají účastníkům pocítit, jaké je být opravdovým vůdcem, nebo jak se takovým vůdcem stát. Vůdcem, jenž používá respekt a důvěru, nikoli sílu a moc. Během kurzu se díky upřímným reakcím koní, zpětným vazbám koučů a účastníků navzájem prozkoumávají rozdíly mezi tím, jak člověk realitu vnímá a jaká je skutečnost. Účastníci se během seminářů dostávají k opravdovému jádru problému a sami přicházejí s efektivními řešeními.

seznámení se s koněm, odpočinek, sdílení nového zážitku individuální řešení úkolu, vůdčí schopnosti, vzájemná důvěra a respekt k vůdci řešení úkolů s kolegy řešení úkolů s kolegy navázání kontaktu s koněm a motivace ke vzájemné spolupráci kreativní řešení týmového úkolu

Programy s koňmi jsou zážitkové programy, které umožňují znalosti převádět do prožitků, z prožitků vytvářet zkušenosti a ze zkušeností nové návyky. Existuje mnoho vynikajících manažerských kurzů, ale použití koní celý učící proces zintenzivní a zkvalitní. Koně nikoho neposuzují podle pracovního postavení, vzdělání, vzhledu či vzájemných sympatií, neumí lhát nebo se přetvařovat, tudíž vytvářejí bezpečné prostředí pro experimentování a učení se z vlastních chyb. Dávají okamžitou a upřímnou zpětnou vazbu, avšak nesoudí a nehodnotí, což proces sebeuvědomění a učení velmi urychluje. Koně není možno obelhat, jsou nestranní, vyžadují od lidí upřímnost a autentičnost. Toto pomáhá zlepšovat srozumitelnost vyjadřování a shodu mezi tím, co vyjadřujeme navenek a co opravdu cítíme. Aby pro nás koně pracovali, musí důvěřovat nám, našemu cíli, vnímat náš jasný záměr, cítit naší koncentraci a to vše s dávkou nasazení, která je k činnosti motivuje.

synchronizace ve vedení harmonie ve vedení překonávání překážek

Je zřejmé, že kvality dobrého vůdce jsou v podstatě stejné z pohledu koně i spolupracujících lidí. Koně navíc oplývají vlastnostmi, které z nich dělají nejlepší školitele vůdčích schopností na trhu. Vzdělávací manažerské programy za pomoci koní jsou tedy dalším logickým vývojovým stupněm a nadstavbou modelových situací, simulací a manažerských her. Nevěříte? Přijďte se k nám přesvědčit sami.