Vyhrajte vstup na odbornou snídani s Prof. Josefem Kouteckým na téma Manažerská odvaha

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc

„Já jsem budoval obor a musel jsem věřit především sobě, myšlence a beze zbytku dalším lidem…“ říká profesor Koutecký.

Když diskutujeme ve firmách potřeby manažerského rozvoje, často slýcháme, že manažerům chybí odvaha. Odvaha ke změně, odvaha rozhodnout, odvaha přijmout zodpovědnost, odvaha sdělit negativní zprávu, odvaha vychovávat následovníky.

Pokud s manažery začneme pracovat, zjišťujeme, že nemají v souladu hodnoty osobní a firemní, jinak se chovají doma a jinak v práci. Chybí jim vize pracovní i životní, která by měla přesah a mohli na ní stavět. Často nevěří sami sobě a obtížně důvěřují svému okolí. Mají strach. Strach se zastavit a položit si zásadní otázky, kam směřují a jestli je někdo následuje…

O těchto a mnoha dalších tématech budeme mít příležitost diskutovat 14. 10. na akci Snídaně s hostem pořádanou vzdělávací a poradenskou společností POSITIVE, s obdivuhodnou osobností a mimořádným člověkem, panem profesorem Josefem Kouteckým.

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. je významný lékař, zakladatel oboru dětské onkologie v Československu, člověk vysoce humánních hodnot a velkého rozhledu. Před padesáti lety dostal příležitost, měl odvahu ji využít, vybudoval svůj tým a vydal se vlastní cestou. Od té doby zachránil život tisícům dětí a posunul úspěšnost léčby o 80 %. Patří k mimořádným osobnostem české vědy, kultury, akademického a duchovního života. Více než třicetkrát vyznamenán, například medailí Za zásluhy, Čestnou medailí Akademie věd ČR, Národní cenou Vlády ČR Česká hlava a loni Cenou J. E. Purkyně.  

Jeho životním krédem je: Člověk má povinnost dávat a právo brát.“

zdroj: Show Jana Krause, Youtube.com

 

Program setkání:

8:30 – 9:00 – společná snídaně

9:00-10:00 přednáška na téma MANAŽERSKÁ ODVAHA

  • Vize manažera
  • Víra, důvěra, pokora
  • Kde hledat odvahu
  • Vnitřní integrita, soulad hodnot
  • 3 životní principy
  • Následovnictví
  • Manažerský vzor
  • Optimismus

10:00-10:30 – dotazy a společná diskuze


Více informací a přihlášku na akci naleznete na stránkách pořádající společnosti POSITIVE

Umožněte svým manažerům setkat se s lídrem, manažerským vzorem, s inspirací pro jejich další práci!

 

Soutěžte o 2 volné vstupy na Snídani s hostem na téma Manažerská odvaha

Soutěž byla ukončena. Výherci jsou pan Dan P. ze společnosti RSM TACOMA a paní Jana N. ze společnosti Aira Group. Výhercům gratulujeme!