Východní umění mohou efektivně obohatit západní vzdělávání a učení

Východní filozofické principy mohou změnit a obohatit západní vzdělávání pro vedoucí pracovníky. Důležitou roli v učení hraje tzv. „kinetická inteligence“, která nám umožňuje například chůzi. Autor článku poukazuje zejména na techniky Zen a Aikido, které tuto inteligenci pomáhají dále rozvíjet a nabízí způsob, jak s ní zacházet.

Umění Zen učí, jak odbourávat předsudky dané kulturním a společenským prostředím. Aikido spojuje ve fyzickém cvičení principy vyrovnanosti, soustředěnosti a energie. Zároveň učí, jak zvládnout konflikt bez použití násilí hledáním cesty nejmenšího odporu. Obě umění pracují současně s tělem i myslí.

Veškeré učení by podle autora mělo být založeno na osobní zkušenosti. Východní umění vyzdvihuje způsoby učení pomocí modelů, praxe a názornosti.

Aikido učí například řešení problémů pomocí naslouchání nebo způsobům, jak se vyrovnat s neúspěchy. I to je jeden z příkladů, jak mohou východní umění oživit vzdělávání a učení nejen vedoucích pracovníků.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com