Umění improvizace: základní techniky pro zlepšení vašich řečnických dovedností

Představte si improvizovanou řeč jako rozhovor. Nemusíte jej plánovat. V rozhovoru máte bez námahy co nabídnout. Zahajte konverzaci a jak budete mluvit, další slova vám sama přijdou na jazyk... Zdá se to snadné? Umění spontánního projevu se ale dá naučit.

Držet krok s aktuálními událostmi a děním je jedním ze způsobů, jak se dokázat vypořádat s tématem diskuze a ovládnout improvizaci. Čím větší obecný rozhled budete mít, tím lépe budete připraveni na otázky, které mohou přijít k vašemu tématu.

Hledejte náměty a podněty k tématu na základě předchozích schůzek a zapište si je. Tyto otázky můžete později používat k procvičování. Pokud na schůzce existuje téma, zvažte, jak byste mohli odpovědět na otázky, které s ním souvisí.

Téma je často zahrnuto do programu setkání. Například pokud je tématem doprava, pomyslete na nezapomenutelný výlet, na první jízdu vlakem nebo na rušný let letadlem. Přemýšlení o tématu před setkáním vám pomůže zklidnit myšlenky v jeho průběhu. Improvizaci můžete také trénovat cíleným zapojováním do diskuzí s lidmi, které jste nikdy předtím nepotkali. Využijte k tomu nejrůznější společenská setkání

Příklady improvizačních technik

Vezměme si za příklad zcela banální téma, jakým je stlaní postele. Zde je několik technik, které podle vzoru můžete uplatnit i na jakoukoliv jinou problematiku:

Technika #1: Minulost – současnost - budoucnost

Jako dítě jsem nenáviděl ustávání postele, ale teď z toho mám prakticky rituál. Jsem si každopádně jistý, že jakmile zestárnu, vrátím se ke svým starým způsobům, protože pro mě bude těžší se ohnout v zádech.

Technika #2: Přátelé – rodina - ostatní

Můj bratr nikdy nestele postel, zato moje máma vždy. Často si říkám, jestli jsou vůbec příbuzní! Myslím, že 80 % populace si stele postel každý den.

Technika #3: Status – vysvětlivka – status

Stlát postel je nuda – trvá to věky, stejně ji rozestele zase o několi hodin později. Když se bez toho obejdete, ušetříte pět minut pro jinou aktivitu. Stlaní není správné a já to odmítám!

Technika #4: Pro a proti (s možností rozhodnout)

Dalo by se říci, že ustlaná postel poukazuje na vaši disciplínu a na to, jak máte uspořádanou mysl. Na druhou stranu, pokud si postel neustelete, můžete být vnímáni jako kreativnější člověk, který není vázán pravidly.

Technika #5: Připomenutí nedávných událostí

Sledoval jsem nedávno zprávy o válce na Blízkém Východě a najednou jsem se zarazil, proč se vlastně obávám každodenních výzev, jako je stlaní postele? Pomohlo mi to získat perspektivu.

 

-bb-

Zdroj: Toastmasters International - Nezisková vzdělávací organizace zastoupená  kluby po celém světě. Jejím hlavním cílem je vzdělávání členů v oblasti komunikace, veřejného vystupování a leadershipu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Toastmasters International