Tvorba firemních dokumentů a šablon v Microsoft Office

Firemní identita je strategicky naplánovaná představa vycházející z podnikové filosofie, vize a dlouhodobého podnikatelského cíle. Měla by být stvrzována chováním firmy a veškerou vnitřní i vnější komunikací. S tím přímo souvisí i vzhled a funkcionalita využívaných  firemních dokumentů, tabulek či prezentací.

Tomáš Budínský, COMPUTER HELP

Správně „předpřipravený“ dokument, respektive šablona, má jasně definované vlastnosti a zachovává jednoduše identifikovatelnou vizuální podobu firemní identity. 

Základními stavebními kameny jsou v tomto případě loga společnosti použitá v souladu s jejím grafickým manuálem, využívaná barevná schémata, styly a typy písma.

Využití takto definovaných šablon má velkou výhodu v tom, že urychlí práci, tím šetří váš čas a peníze. Méně zdatným uživatelům nabízejí šablony graficky sladěné prostředí, pevně definované styly, číslování a odrážky, záhlaví a zápatí, definované formáty písma a další nastavení vzhledu a vlastností dokumentu.

V příslušné šabloně pouze doplní vlastní text do předem připravených míst (šablona je navede) a dokument běžným způsobem uloží, případně vytisknou.

Součástí funkcionality připravených šablon můžou být jednoduché uživatelské funkce, například pro přepočet kurzů měn, načtení dat z účetních či jiných systémů, dohledávání údajů pomocí webových služeb, validace rodných čísel, adres a čísel dokladů.

Stejně tak je možné využívat i složitější funkce např. porovnání cen produktů, automatizování vybrané činnosti, analyzování, sběr a ukládání dat. Možnosti využití šablon jsou velmi rozmanité.

Proč využívat profesionálně připravené šablony a dokumenty:

  • Reprezentují firemní originalitu, její jedinečnost. 
  • Urychlují a zefektivňují práci s daným dokumentem.
  • V konečném důsledku šetří náklady společnosti.
  • Vypovídají o profesionalitě společnosti.

Šablony a formuláře na míru lze vytvářet v aplikacích Microsoft Word, Microsoft Excel či Microsoft PowerPoint.

Ukázky firemních dokumentů a šablon v Microsoft Office