Test: Jak jste na tom s kritickým myšlením?

Ilustrační snímek

Kritické myšlení je schopnost analyzovat věci z různých pohledů a dosahovat díky tomu větších úspěchů v práci i v soukromí. Chcete-li umět kriticky uvažovat, začněte tím, že budete přijímat zprávy z více zdrojů a nenecháte se zmanipulovat jen těmi nejhlasitějšími a nejsnáze dostupnými. Dále si udělejte následující test, který vám pomůže zhodnotit úroveň vašeho kritického myšlení.

Umíte diskutovat s lidmi, kteří mají odlišné názory?

Zdravá debata je základem kritického myšlení. Kriticky uvažující člověk se chce dozvědět více o tom, jak uvažují ostatní. I když pravděpodobně nezmění svůj původní názor, zjistí, jak je také možné uvažovat.

Umíte přiznat, že jste se mýlili?

Kriticky uvažující člověk počítá s tím, že nemusí mít pravdu vždy a ve všem. Je ochoten přiznat, že se mýlil, pokud se ukáže něco jiného, než předpokládal.

Umíte se vyhnout osobním útokům?

Kritické myšlení vychází z rozumu, nikoli emocí. Kriticky uvažující člověk se nepouští do osobních útoků na druhé kvůli jejich odlišným názorům.

Učíte se každý den něco nového?

Kriticky uvažující lidé se těší, co nového se mohou dozvědět, jsou přirozeně zvědaví. Vědí, že se musejí stále učit, protože vědět všechno nelze.

Jste kreativní a originální?

Cílem kritického myšlení je přicházet s inovacemi, nikoli jen opakovat, co již bylo stokrát vyřčeno. Lidé, kteří umějí kriticky myslet, proto neustále přicházejí s novými a neotřelými nápady.

Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ano, vaše kritické myšlení je na vysoké úrovni. Tam, kde jste si odpověděli ne, můžete vidět své rezervy. Dávejte si také pozor na to, aby vám kritické myšlení zbytečně nekomplikovalo život. V následujících případech už jste kritičtí až příliš.

Z komára velbloud

Pamatujte si, že nejlepší řešení (i složitých problémů) bývají ta nejjednodušší. Nenechte se unášet kritickým myšlením natolik, abyste zbytečně hledali složité postupy.

Příliš velké nároky

Nezapomínejte, že jste lidé a i když umíte kriticky uvažovat, můžete dělat chyby. Nesnažte se být perfektní, soustřeďte se spíše na to, jak se poučit z chyb.

Pouze myšlení

Kritické myšlení může být úspěšné pouze tehdy, je-li aplikováno v praxi. Pokud budete o věcech stále jen uvažovat, nikam se nedostanete.

-kk-

Zdroj: Lifehack - americký server zaměřený na různé aspekty zlepšování kvality života
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lifehack