Tak čestně, věří vám vaši zaměstnanci?

Je věta „Odmítám vypovídat.“ skutečně mottem všech dnešních manažerů? Zmizela etika z vedoucích funkcí definitivně? Zaměstnanci přece nemohou podávat uspokojivé výkony, bude-li je vést osoba, které nebudou věřit. Nedůvěra zaměstnanců se v dnešní době rychle stává jasným ekonomickým ukazatelem a manažeři by jej rozhodně neměli ignorovat. Jejich úkolem je dnes stále více vytvářet pracovní prostředí, které zaměstnancům umožní pracovat v etickém duchu. Toto jsou konkrétní doporučení:

- Buďte jako vůdce podřízeným příkladem.
- Vytvářejte a dodržujte firemní předpisy. Postihujte prohřešky.
- Vzdělávejte a přijímejte pracovníky na základě požadovaných etických norem.
- Odměňujte etické chování.

Každý vedoucí pracovník by měl s etickými zásadami začít nejprve sám u sebe. Musí si uvědomit, že vlastním chováním dává svým podřízeným příklad a do značné míry tak formuje jejich pracovní prostředí. Informační manažeři by například měli dohlížet na etické zacházejí s firemními daty, bezpečnost informačních systémů apod. Všichni manažeři by však měli vždy zasahovat proti neetickému chování, a to i přes osobní nepříjemný pocit.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com