Studium US-MBA na FP VUT Brno bylo má jasná volba

Když jsem se ve své kariéře dostal do situací, kdy mé znalosti ekonomiky, coby elektroinženýra, pokulhávaly, říkal jsem si, co dál, jak se naučit věci, které mi chybí a které mne mohou posunout. Tehdy jsem začal přemýšlet nad studiem MBA.

Jiří Strbačka, DEL a.s.

Oslovil jsem mého kamaráda a mentora ve věci výběru MBA studia. Jeho doporučení bylo jasné, najít si MBA studium, které bude celosvětově uznávané a nebude to jeden z mnoha online kurzů, které člověku, krom titulu, nic nepřinesou.

Jako absolventa FEKT VUT Brno mé kroky vedly k mé alma mater a po první konzultaci s doc. Mikulcem pro mne studium na FP VUT Brno byla jasná volba.

Studium nabízí diplom z Chicagské univerzity a skvěle kombinuje výuku českých a amerických lektorů. Česká výuka skvěle doplňuje znalosti z ekonomie a americká zase rozšiřuje znalosti v nadnárodním měřítku od manažerského chování až po fúze nadnárodních korporací. 

Angličtina není bariéra

První dva víkendy probíhá kurz Business English, kde dva vynikající profesoři procvičí a proberou terminologii potřebnou při studiu. Studenti se setkají s ostatními členy tzv. Cohorty a pomalu se obrousí hrany. Skupina si sedne a utvoří se tým, který se pomalu posunuje kupředu k dosažení vytouženého cíle. 

Má Cohorta je skupina skvělých lidí, kteří jeden druhého podporují, popichují a hlavně jeden druhému pomáhá posunout se v našich kariérách. Všichni jsme v neustálém kontaktu i mimo vyučování. Toto vidím jako další přínos US-MBA studia na FP VUT Brno.

Během tří semestrů, které ve výsledku nejsou tak dlouhé, jak se člověku zdá, máte možnost navázat kontakty s lidmi z nejrůznějších oborů, nejrůznějších profesí, a tím získáte řadu nových kontaktů a přátelství. 

První semestr studujete jako samostatná skupina a druhý a třetí semestr již musí vaše skupina začít spolupracovat s jinou Cohortou. Studium tudíž není ani chvíli monotónní. Neustále se obměňuje jak tématikou, tak tím, s kým a jak musíte jednat a spolupracovat. Za celé studium máte možnost se seznámit s lidmi z vaší a dalších čtyř Cohort. Jak říká často a s oblibou můj mentor: Není důležité jen, co víš, ale i koho znáš! 

Proto svého výběru US-MBA na FP VUT Brno nelituji a vřele toto studium doporučuji všem, kteří jsou ve stejné situaci, jako jsem byl já před studiem.

US-MBA na FP VUT Brno