Staňte se úspěšným vizionářem

Ilustrační snímek

Stejně jako stavba domu, ani procesy ve firmě nemohou fungovat bez představy, proč se co dělá a co z toho má vzejít. Mít jasnou vizi je prvním krokem v plánování procesů ve společnosti. Umožňuje nám rozhodovat se o dalším postupu a zároveň objasnit jeho smysl vlastním pracovníkům. Americký online magazín Training Magazine radí, jak využít sílu vizionářství, abyste se stali lepšími lídry.

Jak uspět pomocí vizí

Stvoření a vhodná implementace vaší vize vás posunou dále na cestě stát se lepším lídrem. Naučte se s pomocí následujících tří kroků lépe vést a motivovat vlastní tým:

Jaká je vaše představa?

Položte si otázky, co aktuálně váš tým dělá, proč a čeho se tím snaží dosáhnout. Je to snadné a ani nemusíte začínat na čistém listu papíru. Poté se zamyslete do budoucna, kde byste rádi byli odteď za rok a prodiskutujte to s ostatními v týmu. Objevíte tak mezery v tom, co je zřejmé a co je třeba více objasnit. Výslednou vizi nejlépe napište a snažte se ji srozumitelně během několika sekund podle potřeby i minut vysvětlit zaměstnancům. Pochopili vaše představy?

Chápou váš záměr i ostatní?

Vizi je třeba sdílet s ostatními a nenechávat si ji pro sebe. Toto je klíčový fakt, protože pokud si ostatní vyloží vaše myšlenky jinak, chyba je v distribuci a nesdílíte jednotnou představu. Řešením je podílet se na tvorbě vize spolu s ostatními, komunikovat, diskutovat ve fórech atd.

Uveďte vizi do praxe

Vytvořit a sdílet vizi tak, aby ji i ostatních chápali tak jako vy, stojí velké úsilí. Nemělo by tedy zůstat jen u popisu na papíře. Motivujte své pracovníky představami o cíli a nechte je také rozhodovat. Pravidelně kontrolujte, zda se aktivity týmu od vize neodklánějí a případně zjednejte nápravu. Nedorozumění diskutujte, abyste se vyhnuli dalším případným odchylkám. Směřuje váš tým k požadovanému cíli?

-bn-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine