Spolupráce ve fázi vývoje výrobku může zefektivnit práci

Spolupráce ve fázi vývoje výrobku může zefektivnit práci

Společnost, která chtěla zcela zviditelnit určitý proces, se dříve musela vypořádat s neefektivní procedurou rozmístění co možná nejvyššího počtu interních zdrojů. Lepší způsob se snaží nabídnout systém řízení životnosti výrobku (ozn. PLM), a to prostřednictvím systémů, které zajišťují hladký a přesný tok informací mezi nejdůležitějšími účastníky.

Ve svém jádru představuje PLM oblast správy znalostí, která se zabývá specifikací požadavků, přípravou dokumentů, vytvářením plánů a podporou produktů v období po prodeji. Příležitost k expanzi zde vidí především dodavatelé softwaru, kteří působí v několika oborech současně.

Společnost Lockheed Martin například zefektivnila pomocí systému PLM návrh letadla Joint Strike Fighter. Uživatele systému PLM nejvíce láká myšlenka spolupráce. Někteří dodavatelé softwaru se snaží vybudovat kompletní prostředí webových portálů, které omezí význam rozdílů mezi zákaznickými systémy.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM