Sociální média v projektovém řízení: Zapojit, či nezapojit?

Ilustrační snímek

Úspěch při řízení projektů do značné míry závisí na schopnosti efektivně sdílet informace. Projektoví manažeři proto hledají nejlepší možné metody a technologie komunikace. V současné době se nabízejí především sociální média, která mohou být pro komunikaci v rámci projektů velmi vhodná, zároveň však také nebezpečná. Než se proto rozhodnete pro sociální média, položte si následující otázky.

Jste schopni a ochotni sestavit strategii pro komunikaci prostřednictvím sociálních médií?

Pro sociální média platí totéž, co platí pro ostatní nástroje usnadňující spolupráci – bez strategického plánu je nedokážete plně využít.

Na jakých projektech pracujete?

Vysoce citlivé projekty vyžadují striktní pravidla sdílení informací, která pomocí sociálních médií nemůžete plně dodržet.

Dokáží lidé ve vašem oboru využívat výhod sociálních médií?

Zatímco v některých oborech jsou sociální média denních chlebem, jinde je přístup k nim poměrně rezervovaný. Jiná situace bude například mezi marketéry než mezi právníky.

Patří vaše organizace mezi průkopníky v užívání moderních technologií?

Pokud vaše firma obecně nepatří k nejpružnějším v tomto smyslu, šance na prosazení sociálních médií ve vašem projektu nebudou velké.

Používáte již sociální média v projektovém řízení alespoň neformálně?

Pokud ano, jste na dobré cestě, jak tuto praxi prosadit formálně.

Pracujete s geograficky rozptýlenými týmy?

Organizace s decentralizovanými týmy, jejichž členové jsou zvyklí pracovat na dálku pomocí mobilních zařízení, mají pro zapojení sociálních médií do projektů ty nejlepší předpoklady.

Je vaše současná komunikační platforma efektivní?

Hledáte-li možnosti zlepšení, určitě prověřte možnost zapojení sociálních médií. Zavádět novinku jen proto, aby byla zavedena, je ale zbytečné.

Je vaše organizace otevřená změnám?

Zvažte veškerá rizika spojená s risk managementem.

-kk-

Zdroj: Project Smart - britský portál věnovaný projektovému řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Smart