Sedm smrtelných hříchů manažera změn

Ilustrační snímek

Sedm hlavních, tzv. smrtelných, hříchů v křesťanské tradici zahrnuje pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, obžerství (nestřídmost) a lenost. V přeneseném významu se pojmu sedmi smrtelných hříchů používá snad ve všech oborech lidské činnosti a ani management není výjimkou. Nedávný článek na serveru Sales HQ například výstižně shrnul sedm smrtelných hříchů řízení změn.

1. Nejednoznačnost

Manažer odpovědný za zavedení určité změny musí jasně definovat cíl, kterého chce dosáhnout. Chápe, že různí lidé mají různé pohledy na věc, ale právě proto chápe i důležitost jasného vymezení cílů.

2. Nepružnost

Manažer změny si musí uvědomovat, že i změny podléhají změnám. Plán řízení změn proto musí být dostatečně flexibilní.

3. Tajnůstkářství

Manažer změn aby neměl mlčet až do poslední chvíle před spuštěním programu změn. Pak může jen těžko očekávat podporu lidí, kterých se změna týká.

4. Vytváření frázovitých sloganů

Pokud váš program změn vyžaduje silný slogan, vyvarujte se frází typu „best practices“. Zapojte do sloganu svůj cíl – například „20 % do 20 týdnů“.

5. Přílišná benevolentnost

Manažer změny, který si nevšímá odpůrců svých změn, může jen těžko doufat v úspěch. Stejně tak jako je třeba poskytnout prostor pro ztotožnění se změnami, je třeba i konfrontovat neochotu ke změnám.

6. Nekonzistentnost vlastního chování

Manažer změny musí jít příkladem. Říkat něco jiného, než dělat, není cesta ke změně.

7. Snaha prosadit příliš mnoho změn

Program zavádění změn by neměl být tak složitý, aby jej manažer nedokázal vysvětlit zaměstnancům a aby jej firma nedokázala měřit z hlediska nákladů.

-kk-

Zdroj: Sales HQ - on-line komunita pro odborníky v oblasti prodeje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales HQ