Sdělená starost - poloviční starost

Mnoho vedoucích pracovníků si hledá mentory – vedoucí pracovníky na stejné pozici, ale působící v jiné organizaci – aby s nimi mohli sdílet myšlenky a starosti. V cizině se dokonce rozvíjí specializované programy, které pomáhají manažerům mentory najít.

Mentoring by se neměl zaměňovat s koučingem nebo poradenstvím. Při mentoringu se klade důraz na vzájemné učení, nefunguje zde vztah „učitel-žák“. Obvykle se jedná o osoby z různých organizací a z odlišného prostředí, které si však mohou poskytnout cenné rady a zkušenosti, protože pracují na stejné pozici.

Úspěch těchto partnerství do značné míry závisí také na tom, co obě strany od vztahu očekávají. Tyto podmínky by se měly sepsat. Je to sice formální, ale zamezí to případným nedorozuměním. Mentoring není o tom, že si oba účastníci budou denně nebo obden telefonovat – schůzky by měly mít určitou formu a rozvrh, které je vhodné také zdokumentovat písemně.

**Datum vydání:** V/2002

Zdroj: Financial Times - portál předního britského deníku Financial Times
Zobrazit přehled článků ze zdroje Financial Times