Řízení projektů v Čechách

Jak probíhá projektové řízení v České republice? Na tuto otázku se v jednom ze svých průzkumů zaměřila společnost Ernst & Young. Zúčastnily se jej téměř čtyři desítky firem, z nichž většina měla více než 500 zaměstnanců a působí také v zahraničí. Průměrné roční tržby zúčastněných firem dosahovaly téměř 6,5 miliardy korun. Ukázalo se, že jen polovina projektů se realizuje v původně plánovaném termínu a bez překročení nákladů. Jendou z hlavních příčin je to, že projekty často vedou odborníci na obsah daného projektu, kterým však chybí znalosti z oblasti projektového řízení.

Typický projekt firem v ČR se nákladově pohybuje pod hranicí 100 tisíc dolarů a jeho realizace trvá 3 až 12 měsíců. Velikost se projektového týmu je mezi 5 až 10 lidmi. Nejčastěji se zaměřuje na oblast IT, zlepšení v oblasti interních procesů a organizace a vývoj nových produktů. Průměrné zpoždění i navýšení nákladů se shodně pohybuje okolo pětiny plánovaného času či rozpočtu. Asi v 5 % případů se projekt nepodaří vůbec.

Nejrozšířenějším standardem vedení projektu jsou metodiky Project Management Institute (PMI). Nejčastější nástroje zahrnují projektové plány a harmonogramy, odhady nákladů, zprávy o postupu prací a určení projektových odpovědností. Řízení rizik a komunikační plány se naopak příliš nepoužívají.

Pět nejvýznamnějších důvodů neúspěšných projektů:

- změny rozsahu projektu v průběhu času,

- nedostatečná podpora vrcholového vedení či sponzora,

- nedostatečný či příliš optimistický rozpočet a harmonogram,

- nemotivující business case,

- komunikační problémy.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny