Projektový manažer není právník ani tester

Projektoví manažeři nemohou být odborníky na všechny oblasti, které souvisejí s realizací projektů, přesto se to po nic často chce. Server pmhut.com proto upozornil na pět oblastí práce na projektech, které by měli vykonávat specialisté, nikoli projektoví manažeři.

1. Správné zpracování požadavků

Především technické projekty vyžadují sběr a analýzu náročných vstupních požadavků. To by měl zajišťovat specializovaný analytik.

2. Testování produktů

Manažer projektu odpovídá za dodání určitých produktů, nikoli však testování jejich funkčnosti. Scénáře pro testování by měl vytvářet odborný tester.

3. Vyjednávání smluv s dodavateli

V rámci projektů je často třeba navázat spolupráci s dodavateli různých výrobků či služeb. Znění těchto smluv by však neměl vytvářet a dojednávat manažer projektu, ale specializovaný právník.

4. Externí komunikace

Projekty často zahrnují nutnost komunikovat o citlivých záležitostech s lidmi, kteří se přímo nepodílejí na realizaci těchto projektů. To již ení úkol manažera projektu, ale specialistů na externí komunikaci.

5. Řízení změn

Change management ve smyslu realizace organizačních změn je úkol, který svým rozsahem přesahuje řízení projektů. Projektoví manažeři by proto měli být podřízenými manažerů změn.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut