Proč je určitá míra ignorance a nevšímavosti zdravá?

Dnešní svět nabízí nepřeberně možností. Větší výběr ale může některé lidi frustrovat. Musí dělat více rozhodnutí, která zahlcují, což v krajním případě vede k uvíznutí v negativních rozhodovacích cyklech.

Ilustrační snímek

Místo toho, abyste nechali dveře otevřené pro více možností, potřebujete naopak silnou rozlišovací schopnost a sebevědomí některé dveře zavřít, abyste si udrželi soustředěnou pozornost a dobré rozhodovací schopnosti. Je příliš nákladné, aby se vaše mysl soustředila na špatné věci.

Psycholog Barry Schwartz, autor knihy The Paradox of Choice, ve své publikaci uvádí několik zajímavých poznatků:

  • Předpokládáme, že větší výběr znamená lepší možnosti a větší spokojenost.
  • Přetížení možnostmi volby vás však přiměje zpochybnit rozhodnutí, která učiníte, ještě předtím, než je učiníte.
  • Přetížení vás také nechává v neustálém stavu FOMO (strach ze ztráty), vždy se díváte přes rameno a zpochybňujete rozhodnutí, která jste učinili.
  • Tím se dostáváte do neustálého stresu, kdy máte pocit, že neustále zaostáváte a zpochybňujete rozhodnutí, která jste učinili.

Mít možnosti je dobrá věc, ale ti, kdo rozhodují, se záměrně vyhýbají téměř všem dostupným možnostem. Je třeba sebevědomí a smělosti, abyste se dokázali zavázat k jedinému rozhodnutí, které přijmete, a uzavřete se před ostatními variantami.

Pokud to s dosažením cílů myslíte vážně a záměrně postupujete kupředu, musíte vytvořit prostředí, které vás chrání před většinou světa plného variant.

Strategická nevědomost není o uzavřenosti. Jde o to, abyste věděli, co chcete, a abyste věděli, že vás jako člověka lze snadno ovlivnit nebo vykolejit. Místo toho, abyste se dostali do hloupých situací a byli nuceni spoléhat se na vůli, jednoduše se hloupým situacím vyhnete. Vytvářejte hranice, žijete podle svých priorit, hodnot a snů.

Selektivní nevědomost není ani o vyhýbání se učení. Také to není vyhýbání se zpětné vazbě. Je to prostě inteligence vědomí, kdy víte, čemu se selektivně vyhnout a ignorovat. Z psychologického hlediska, pokud totiž o něčem nevíte, pravděpodobně vás to nebude pokoušet. Nebudete muset ztrácet čas přemýšlením o něčem, o čem už víte, že nechcete.

Vyplácí se proto mít zavedené vlastní automatizační systémy, které vám usnadní rozhodování tak, že nemusíte zvažovat každou volbu. Máte-li například asistentku, můžete si vytvořit pravidla pro selekci emailů ve vaší schránce. Pokud nesplňují vaše kritéria, zodpoví je asistentka a vy se tak jimi nemusíte zabývat. Budete mít prostor pro důležitější úkoly.

Samozřejmě, že chcete být vystaveni novým a odlišným způsobům života. Růst a transformace vyžadují uvědomění si věcí, o kterých aktuálně netušíte. Strategická nevědomost je nicméně o cíleném ignorování nebo ochraně před tím, co už víte, že je pro vás nechtěným rozptýlením.

Chcete-li vytvořit prostředí, které vás ochrání před rušivými vlivy v tomto světě, musíte vědět, co chcete. Musíte vědět, za čím si stojíte. Musíte mít pravidla a systémy, které vám brání v tom, abyste se ocitli „po kolena v bahně“.

Přemýšlejte o všech vstupech, které v současné době dostáváte a které sabotují vaše rozhodovací schopnosti a soustředěnost.

 

 

-bb-

Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com