Příprava na prezentaci: nezahlťte publikum balastem

Jednou z nejčastějších chyb, které se dopouštějí řečníci nebo manažeři při prezentaci, je tendence vyplnit svůj projev příliš velkým množstvím informací. Rozhodně však neplatí, že čím více informací uvedete, tím přesvědčivější bude prezentace. Ano, musíte udělat silný dojem, ale musíte se také naučit být selektivní v tom, co a kolik sdělíte.

Ilustrační snímek

Podlehnout pokušení vměstnat vše, co víte o svém tématu, do vašeho projevu nebo prezentace, je lákavé, ale ve své podstatě chybné. Protože:

  • čím více obsahu zahrnete, tím delší řeč bude,
  • čím déle mluvíte, tím těžší je udržet vaše publikum v kontaktu,
  • nerelevantní obsah vaše publikum „vypne“,
  • ztrácí se vlastní podstata sdělení, nikdo ve výsledku nemá jasnou představu o závěru.

Jak připravit svou prezentaci pro cílové publikum?

Krok 1 - Kontrola kontextu

Než začnete s úpravami, musíte být schopni odpovědět na několik otázek.

  • Jaký je požadovaný výsledek?
  • Kdo je mé publikum? (věk, pozadí, pracovní role atd.)
  • Kolik toho už o tématu vědí?
  • Jaké jsou jejich předsudky / obavy týkající se mého tématu?
  • Kolik času na sdělení mám?

Tyto otázky vám během procesu úprav pomohou tím, že budou fungovat jako filtry. Pokud na ně nemůžete odpovědět, je dobré, abyste přerušili svou práci na obsahu, dokud odpovědi nezískáte.

Krok 2 - Shromažďování obsahu

Když máte odpovědi, začněte přemýšlet o tom, co chcete říct. V tuto chvíli se naopak nebojte délky vaší řeči. Místo toho rozjeďte brainstorming nápadů na obsah s ohledem na publikum a váš výsledek. Můžete využít techniku myšlenkových map, které vám pomohou s tématem i jeho strukturou.

Krok 3 - Výběr, sekvenování a skriptování

V této části je třeba z vaší myšlenkové zásobárny vybrat klíčová sdělení, která chcete v projevu zmínit. Odpovědi na otázky v kroku 1 se v tuto chvíli opravdu hodí. Až budete mít seznam bloků obsahu, budete je muset vložit do nějaké logické posloupnosti nebo „toku“.

Vezměte to jako plán trasy. Pomocí své prezentace chcete vzít členy publika na pomyslnou cestu. Začnete tím, kde jsou teď, co už k tématu vědí, a pak je postupně vedete směrem k vašemu cíli.

Krok 4 - Testování, ladění a úpravy

Jakmile budete mít svůj skript výstupu, je dobré si jej nanečisto vyzkoušet odprezentovat a načasovat. Sledujte, zda není projev příliš dlouhý, zda je přirozený a náročnější výrazy se vám dobře artikulují. Sledujte také návaznost myšlenek a zamyslete se nad tím, zda případné použité příklady jsou relevantní pro cílovou skupinu a řeší jejich případné problémy, obavy...

Vězte, že příprava na důležitý výstup může velmi významně ovlivnit postoj publika k vám nebo třeba další obchodní postup, pokud jej podáte skutečně přesvědčivě a odpovídajícím způsobem vašemu publiku. Nepodceňte ji!

 

 

-bb-

 

Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine