Poznáte tři rozdíly?

Je zcela běžné, že se termíny *programový management* a *projektový management* vzájemně zaměňují. To bohužel posiluje nepochopení rozdílů mezi těmito dvěma disciplínami a zastiňuje důležitost programového managementu při dosahování obchodních cílů. Projektový a programový management jsou příbuzné disciplíny, ale zřetelně odlišné. Každý pracovník podniku by měl porozumět rozdílům mezi nimi, aby mohl spojit výsledek projektu s obchodní strategií a integrovat úsilí mnohočetného projektového týmu k dosažení obchodních cílů. Autoři pociťují tři výrazné rozdíly mezi projektovým a programovým managementem:
1. Programový management je podstatou strategický, zatímco projektový management je podstatou taktický. Programový management je zaměřený na dosažení určených strategických obchodních výsledků prostřednictvím koordinace rozmanitých projektů. Projektový management se oproti tomu zaměřuje na taktiku plánování a realizace práce. Programoví manažeři musí rozšířit své projektové řídící a technické dovednosti o základní obchodní, strategické a vůdcovské schopnosti.
2. Programový management je zcela multifunkční, zatímco projektový management se soustřeďuje na jedinou funkci, nebo omezený počet funkcí. Pro programového manažera je typické, že řídí napříč různými funkcemi organizace, jako je strojírenství, marketing, finance, kontrola a podpora zákazníků. Projektový manažer typicky řídí tým v rámci jedné funkce programu.
3. Programový management integruje jednotlivé složky projektů, aby dosáhl cíle, jako například dodání celistvého produktu na trh.
-ba-
Zdroj: PMForum.org - stránky věnované problematice řízení projektů
Zobrazit přehled článků ze zdroje PMForum.org