Plánujte efektivně a cíleně. Kurz Moderní projektové řízení vás to naučí

Chtěli byste se naučit základy projektového řízení? Potřebujete přijít na ty správné nástroje, techniky a metody, jakými lze projekt řídit? Chtěli byste si to vyzkoušet i na praktických příkladech? Pokud pracujete v této oblasti, a cítíte, že máte mezery, zúčastněte se kurzu od společnosti ICT Pro.

Kurz Moderní projektové řízení.

Projektový manažer by měl umět sladit termíny a náklady tak, aby na konci dokázal dosáhnout stanových cílů. I v rámci tématu Projektové a procesní řízení nabízí společnost ICT Pro celou škálu kurzů, například Moderní projektové řízení. Přečtěte si naši reportáž z akce.

Vedle uceleného teoretického přehledu oblasti projektového řízení na vás čeká také praktické procvičování těch nejpodstatnějších činností a úkolů projektového manažera, vedoucího projektu a dalších členů projektového týmu.

Obsah kurzu Moderní projektové řízení    

  • Základy projektového řízení – dozvíte se o standardech, principech a metodice, vysvětlíte si základy pojmy a zjistíte, co je tzv. troj-imperativ.
  • Životní cyklus projektu – seznámíte se s předprojektovou fází, projektovou dokumentací a metodami sledování.
  • Nástroje, techniky a metodika řízení projektu – v této části se budete věnovat analýze zainteresovaných stran, organizační struktuře projektu a řízení lidských zdrojů, řízení komunikace i rizik projektu.
  • Podpora projektového řízení – naučíte se tvořit myšlenkové mapy, zaměříte se na využití informačních technologií při řízení projektu.
  • Řešení případových studií, příklady z praxe, diskuze, závěr.

Školení je přínosné především pro začátečníky v oblasti projektového řízení napříč všemi pozicemi. Ucelený rámec a doplnění problematiky projektového řízení si však z kurzu odnesou i ti, kteří se už v praxi na obdobné pozici pohybují.

Nejbližší termíny kurzu:

Kompletní nabídku kurzů, školení a workshopů naleznete v nabídce EduCity nebo na webu ICT Pro.