Není koučování jako koučování

Koučové především pomáhají manažerům zdokonalovat jejich styl řízení tím, že je učí rozumět jejich vlivu na ostatní, motivovat podřízené a vytvářet pozitivní vztahy. Mají však mnohem širší záběr. Článek popisuje několik základních kategorií koučinku v obchodním světě.

- Koučování pro nové dovednosti. V tomto případě pomáhá kouč svému svěřenci s osvojením specifických schopností a pochopením postupů řízení z více perspektiv. Uč se tak, jak lépe zvládat určité situace. Koučování je většinou rozděleno do období několika týdnů až měsíců.

- Koučování pro osobní rozvoj. Tento druh koučování vychází z dosavadních schopností jedince a pomáhá je zdokonalovat v kontextu firemního dění. Jedná se především o zlepšování schopnosti naslouchat, strategicky plánovat, organizovat čas, přijímat změny a podporovat zapojení podřízených. Nejvíce se uplatňuje při restrukturalizaci firem.

- Koučování pro vyšší výkonnost. Výkonnost závisí především na týmovém duchu a kolektivním úsilí zaměstnanců, k němuž dokáže manažer své podřízené dovést. Tento druh koučování proto slouží k rozvoji efektivity v konkrétních pozicích a usnadňuje rozvoj jednotlivých lidí v organizaci.

- Koučování vyššího managementu (Executive Coaching). Pomáhá manažerům, aby byli dostatečně silní k přijímání kritiky a dokázali si získat důvěru a podporu okolí. Musejí proto být duševně a emocionálně schopní přijímat novou odpovědnost. Koučování se zde zaměřuje především na rozvoj komunikačních a vůdcovských dovedností.

- Transformační koučování. Zde se jedná o intimnější přístup. Specificky analyzuje ty aspekty chování svěřence, které zabraňují jeho efektivnímu výkonu. Kouč zkoumá každodenní interakce daného pracovníka a hledá omezující vzorce chování. Důležitý je vysoce individuální přístup a vzájemná důvěra.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com