Nejčastější překážky v řízení projektů

Ilustrační snímek

Překážky se objevují v každém projektu. To, jak projektový manažer dokáže překonávat překážky, je proto jedním ze zásadních indikátorů úspěchu či neúspěchu projektu. Manažer by neměl propadat negativismu a stěžovat si na překážky. Měl by počítat alespoň s těmi nejčastějšími a učit se je zvládat. Nejčastější překážky v řízení projektů popsal server Project Times.

1. Nejasné cíle

Každý tým by měl umět udělat krok zpět a připomenout si základní cíle svého projektu. Pokud plně nerozumí smyslu svého snažení, může jen těžko uspět. Projekty jsou často velmi složité, a proto by projektoví manažeři měli hledat snadnější cesty. Stejného cíle lze většinou dosáhnout mnohem snadnějšími způsoby, než jste si mysleli původně.

2. Nedostatek času na získávání podpory pro projekt

Váš projekt potřebuje podporu členů projektového týmu, svých sponzorů a nejvyššího vedení. Projektový manažer by proto měl investovat svůj čas do budování nadšení pro projekt a prezentování hodnoty projektu ve vztahu k byznysu firmy.

3. Střet priorit

Ve snaze zjednodušovat projekt často dochází ke konfliktům priorit jednotlivých zúčastněných stran. Předcházet tomu lze opakovaným připomínáním cílů projektu. Budujte „win-win“ filozofii.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times