Návrh úspěšného typu projektu

Návrh úspěšného typu projektu

Účelem moderního projektového řízení je úspěšný projekt. Kritéria úspěchu však nejsou přesně stanovena, proto ještě není jasné, jaké typy projektů lze považovat za úspěšné a jaké nikoli.

Dříve byly za úspěšné považovány ty projekty, které se podařilo dotáhnout do konce včas a nepřekročit přitom rozpočet. Dnes se však již bere ohled i na sociálně-psychologické a organizační aspekty projektu. Cílem tohoto článku je poukázat na to, jaký mají jednotlivé aspekty úspěchu vztah ke konkrétním typům projektů.

Výzkumy prokázaly, že na úspěchu projektu se podílí následující aspekty:
1. Cíle projektu;
2. Význam projektu pro zákazníka;
3. Dosavadní přínos;
4. Budoucí příležitosti.

V úvahu se dále také bere složitost řízení projektu. Autor navrhuje, aby se součástí každého plánu projektu stala i měřitelná kritéria úspěchu ve vztahu k danému typu projektu.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: PMForum.org - stránky věnované problematice řízení projektů
Zobrazit přehled článků ze zdroje PMForum.org