Návrh úspěšného typu projektu

Účelem moderního projektového řízení je úspěšný projekt. Kritéria úspěchu však nejsou přesně stanovena, proto ještě není jasné, jaké typy projektů lze považovat za úspěšné a jaké nikoli.

Dříve byly za úspěšné považovány ty projekty, které se podařilo dotáhnout do konce včas a nepřekročit přitom rozpočet. Dnes se však již bere ohled i na sociálně-psychologické a organizační aspekty projektu. Cílem tohoto článku je poukázat na to, jaký mají jednotlivé aspekty úspěchu vztah ke konkrétním typům projektů.

Výzkumy prokázaly, že na úspěchu projektu se podílí následující aspekty:
1. Cíle projektu;
2. Význam projektu pro zákazníka;
3. Dosavadní přínos;
4. Budoucí příležitosti.

V úvahu se dále také bere složitost řízení projektu. Autor navrhuje, aby se součástí každého plánu projektu stala i měřitelná kritéria úspěchu ve vztahu k danému typu projektu.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: PMForum.org - stránky věnované problematice řízení projektů
Zobrazit přehled článků ze zdroje PMForum.org