MBA investice nebo náklad? Rozhodnutí je na vás

Uvažovali jste také o MBA studiu, ale při vašem průzkumu, co trh nabízí, jste zjistili, že jich v České republice existuje nepřeberné množství za různých podmínek a různé ceny, až jste se začali ztrácet? Zorientujte se v tom, jaká kritéria je důležité sledovat, aby se z vaší investice do MBA nestal jen náklad. V článku vám poradí Ing. Aleš Krmela, MBA, ředitel prodeje a marketingu ve společnosti Delfort a absolvent MBA programu na VUT v Brně.

Ing. Aleš Krmela, MBA

Nejen v českém prostředí se s institucemi nabízejícími diplom MBA (záměrně zde nepoužiji paušálně výraz vzdělání MBA) doslova roztrhl pytel. Možná k tomu přispívá pověstná, přetrvávající titulománie, tolik charakteristická pro českou společnost, kterou jsme zdědili ještě z dob Rakouska-Uherska. Ti z vás, kdo znají prostředí soudobého Rakouska, mi jistě dají za pravdu. I když od zavedení prvních MBA programů zprostředkovaných v českém prostředí již uplynulo více než čtvrtstoletí, zní titul MBA pořád trochu exoticky a je spojen s jistými představami a očekáváními.

„Každý racionálně uvažující potenciální zaměstnavatel se bude dívat nejen, zda nějaký diplom máte, ale zejména bude zjišťovat a ověřovat si, odkud jej máte."

Skutečností je, že na západ od našich hranic je konkrétně MBA vzdělání z kvalitní zahraniční univerzity ceněné a potenciálním zaměstnavatelům indikuje předpokládané kvality uchazeče. Každý racionálně uvažující potenciální zaměstnavatel se však bude dívat nejen, zda nějaký diplom máte, ale zejména bude zjišťovat, odkud jej máte.

Dále si ověří, co jste se naučili a jak jste to uplatnili, či alespoň hodláte uplatnit. To platí, zejména u diplomů MBA, dvojnásob. Trh je bohužel plný různých expresních (nejen) MBA absolventů bez potřebných kvalit.

MBA nemusí být vždy MBA

Vedle řady velmi kvalitních a se zahraniční úrovní naprosto srovnatelných MBA programů se bohužel na českém „trhu diplomů“ vyskytuje řada poskytovatelů (záměrně neříkám paušálně vzdělávacích institucí) bez adekvátní akreditace, zkušeností, erudovaného akademického sboru s příslušnými vazbami na praxi, bez nezbytného technického zázemí. Nabídnou získání diplomu MBA často v raketově krátké době, bez velké námahy a úsilí, z pohodlí domova, za zdánlivě velmi výhodnou cenu.

Existují případy absolvování MBA programu on-line během přibližně šesti měsíců. Je obtížné si představit, jak podobné programy splňují příslušná akreditační kritéria. Mnohé se však skrývají za velkolepými názvy, atraktivními www stránkami, důvěryhodně působícími referencemi či výhodnými studijními či finančními podmínkami. Pro laika je často obtížné se zorientovat.

Jak poznat správný MBA program?

Univerzální recept neexistuje, ale indikátorů je hned několik. V první řadě je třeba se zajímat o tradici a zázemí. Skrývá se za nabízeným programem skutečně existující zahraniční vzdělávací instituce, spolupracující případně s českou odbornou institucí, garantující nezbytnou kvalitu? Má instituce pouze líbivý název či je to skutečná, existující vysoká škola? Podle jakých standardů je vzdělání akreditováno a kdo vydává diplom? Je jazyk výuky v angličtině? Mají lektoři potřebnou pedagogickou i praktickou kvalifikaci? Je studium uskutečňováno alespoň částečně kontaktní formou, či pouze „virtuálně“ – nyní pomíjím mimořádnou situaci zapříčiněnou COVID-19.

Studium trvající méně než rok je podezřelé, stejně jako nízká cena. Akreditace, licence a náklady na kvalitní lektory obvykle vedou k nákladům, které je nutno promítnout do ceny studia.

Pro svůj „projekt MBA“ jsem si nakonec vybral University of St. Francis, Joliet, USA. Studium je uskutečňováno v těsné spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT Brno v rámci programu US-MBA.

Nejen dlouhodobá tradice a zkušenosti, ale především skutečnost kontaktní výuky se zkušenými americkými lektory, v anglickém jazyce, v přiměřeně velkých studijních skupinách, umožňujících multioborové a multikulturní interakce, mne přesvědčily. A to vše v krásném městě Brně, nabízejícím mnoho možností rozptýlení a oddychu po často náročných výukových dnech.

I díky tomu se z řady lektorů, studijních kolegů a kolegyň, v praxi úspěšných odborníků zastávajících významná postavení v předních firmách, se během studia stali kamarádi. Jeden z nich se nám však ztratil z očí. Ještě během MBA studia se rozhodl změnit svůj život a ucházel se o práci v přední americké IT společnosti. Diplom z US-MBA programu mu výrazným způsobem pootevřel pověstná vrátka. A to jak u společnosti samotné, tak při nezbytných formalitách spojených s přesunem do USA. Adame, zdravím Tě a doufám, že se Ti daří dobře!

V US-MBA studiu na VUT vám vštípí „american way of learning and doing business“

Osobně mi studium v US-MBA programu pomohlo v první řadě výrazně rozšířit odbornou slovní zásobu v angličtině. Dalo mi však také možnost pochopit, proč obchod za velkou louží funguje jinak než na starém kontinentu. A to díky přímé konfrontaci s vyučujícími z reálného prostředí americké univerzity, pro které je pedagogická práce především koníčkem a jejichž hlavním zájmem je autenticky demonstrovat studentům „american way of learning and doing business“.

Z nabytých znalostí a zkušeností během MBA studia těžím i po letech ve svém každodenním osobním i profesionálním životě. Ať je to snazší porozumění a nalézání řešení komplexních pracovních úkolů, přetrvávající užitečné kontakty na akademické pracovníky jak z University of St. Francis, tak z Fakulty podnikatelské VUT Brno, tak osobní i profesní vazby na ostatní absolventy a absolventky.

Pokud jde o investici do vzdělání, doporučuji nehledat „quick wins“. Aby z „quick wins“ nebyly zanedlouho „quick losses“.