Manažerské dovednosti pro řízení inovací

Ilustrační snímek

Zní to jednoduše: Organizace, které chtějí být inovativní, musejí podporovat inovativní uvažování svých zaměstnanců. V praxi však mnohé firmy při budování inovativního prostředí neuspějí. V tom, aby uspěly, jim nebrání nedostatek potřebných zdrojů nebo kreativity, ale schopností manažerů. Konkrétně jde o schopnost transformovat nové myšlenky na vytváření hodnot.

Inovovat znamená dělat věci novými způsoby tak, aby to přinášelo ekonomickou hodnotu. Jde o dovednosti potřebné k řešení obchodních problémů a plnění zákaznických potřeb novými způsoby, které přinesou zisk. Těm se manažeři mohou učit praxí a dosáhnout v nich mistrovství. Zásadní inovativní dovednosti spadají do třech kategorií:

Zjišťovací dovednosti

Jedná se o dovednosti potřebné k porozumění emočním, ekonomickým a praktickým potřebám a vytváření nových možností, jak je splnit. Začínají u chápání zákaznických potřeb, na jejichž základě pak vznikají návrhy nových produktů a služeb. Zároveň se jedná o laterální způsob uvažování, což znamená vznik více možných variant řešení. Klíčovou vůdcovskou dovedností v tomto smyslu je odnaučit se odsuzovat myšlenky druhých a naopak se jim otevřít.

Realizační dovednosti

Na koncept nového řešení navazuje vytvoření a realizace projektového plánu. Jelikož inovační projekty zahrnují více nejistoty, než ostatní projekty, vyžadují také jiný manažerský přístup. Klíčové dovednosti zahrnují schopnost řídit nejistotu pomocí řízených experimentů, využívat zpětnou vazbu z projektu k hledání nových možností a schopnost řídit psychická úskalí inovativních týmů.

Vůdcovské dovednosti

Firemní lídři se musejí učit, jak zajistit odpovědnost projektových manažerů za řízení inovačních projektů, nikoli jen za jejich výsledky. Znamená to vytvářet prostředí, v němž manažeři dokončují své projekty včas, v rámci stanoveného rozpočtu a jdou schopni se poučit ze získaných zkušeností.

-kk-

Zdroj: Chief Executive Officer - britský portál pro výkonné ředitele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Executive Officer