Manažer potřebuje inteligentní informace

Proces rozhodování vyžaduje souhrnná, setříděná a uložená data, neboli informace. Samotné informace však nestačí. Rozhodování vyžaduje inteligentní informace, tedy informace, které jsou vybrány a seřazeny tak, aby příslušnému jedinci umožnily okamžitý a organizovaný přístup k tomu, co je skutečně důležité pro konkrétní rozhodnutí. Klíčem k převodu dat na informace a inteligentní informace je maximální péče o jejich sbírání a ukládání v databázích či datových skladech.

Jestliže manažer žádá nějakou zprávu týkající se specifické operativní funkce podniku, aby mu posloužila jako podklad pro jeho rozhodnutí, žádá v podstatě sumarizaci základních dat upravenou prostřednictvím inteligence a zkušeností pisatele zprávy. Zpráva se je tvořena inteligentními informacemi jestliže:
- vychází z aktuálních dat a je včas k dispozici osobě, která má provádět rozhodnutí,
- je stručná,
- neobsahuje irelevantní informace,
- je spolehlivá a vychází z faktů.

Informace, které nejsou dostupné včas nemají pro manažery žádnou hodnotu. Měly by přitom být navíc aktuální, i když historické informace je mohou výstižně dokreslit. Dále je třeba, aby byly stručné, jinak se na jejich základě efektivní rozhodování nemůže odehrávat. Manažeři by si měli též být vždy vědomi toho, odkud která daná informace pochází, aby tak mohli posoudit její relevanci. Pro manažery je důležité, aby všechna data byla uložena v podobě umožňující rychlý přístup a třídění. Čím flexibilnější databáze, tím cennější uložená data pro proces správného rozhodování.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher