Malé procento manažerů zvládá realizaci nových projektů

Hladká realizace nové strategie je vzácný jev, naopak je prokázáno, že až 90 % takových iniciativ selhává, což stojí firmy ročně miliardy dolarů.
Nedávná studie společnosti VitalSmarts odhaluje, že přestože je pravda, že znalost vytváření a řízení plánů je důležitá, tajemství úspěchu tkví ve schopnostech pověřených lídrů tlumočit problémy s realizací.

Také se neustále děje plánování bez zohledňování názorů a znalostí těch, kteří jsou v oblasti zběhlí. Uvedená studie odhalila, že se jedná až o 39 % projektů.

- Většina projektů je již od začátku odsouzena k neúspěchu, protože jsou nerealistické. Lídři rozhodnou, co chtějí, kdy to chtějí a určí specifikace. Financují pak projekt aktuálně volnými prostředky, nikoliv však dostačujícími.

- Další problém přináší lídři - hlavní sponzoři projektů, kteří ale neposkytují patřičné vedení, neinvestují čas a energii nutné pro dotažení projektů.

- Když se týmům nechce vynést na světlo, že pokulhávají za nastavenými čísly v jedné nebo více oblastech, často se snaží tyto nepříjemné skutečnosti zakrývat nebo neříkat celou pravdu. Více než polovina lídrů se s tímto fenoménem pravidelně setkává.

Na www.silencefails.com lze stáhnout test, který pomůže odhalit problémové oblasti. Tyto problémy se obvykle týkají celé organizace a jediný způsob, jak je řešit, je prostřednictvím organizační intervence:

Prohlubte uvědomění

Zjistěte rozsah problémů například tak, že přimějete ostatní, aby provedli zmíněný test. Zveřejněte neúspěchy a úspěchy projektů. Zorganizujte hlubší diskuzi a hovořte o problémech otevřeně. Zapojte vrcholový management.

Sledujte progres

Provádějte pravidelné zhodnocení, které vám poskytne vodítko, co je třeba změnit. Srovnávejte výsledky s původním plánem.

Investujte do dovedností

Jak se ukazuje, řada lídrů se pokouší o zmiňovaných problémech mluvit, jen malé procento však dokáže hovořit efektivně a přesvědčivě. Od této malé skupiny se ale lze mnohé naučit. VitalSmarts studuje tuto skupinu již 25 let a extrahuje nejúčinnější praktiky. Ty jsou pak vyučovány ve workshopu nazvaném „Crucial Conversations“. Zvládnutí těchto technik vede k dramatickým zlepšením úspěšnosti realizace projektů.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine