Koučing ve stylu pronášení přípitků

Jedním ze způsobů, jak zlepšit pracovní výkonnost je bezesporu koučing. Článek, jehož autor se v oblasti školení a motivace personálu úspěšně pohybuje již 22 let, předkládá jednoduchý způsob koučování, který spočívá v několika postupných krocích a mnohokrát se již osvědčil jako velice úspěšný. Postupných kroků je v tomto případě konkrétně šest a tvoří uzavřený cyklus:
- Život nám ve formě příležitostí poskytuje různé zkušenosti.
- Koučing umožňuje získávat zpětnou vazbu z těchto zážitků pomocí otázek a odpovědí.
- Hlubší kladení otázek a poskytování odpovědí poskytuje možnost reflexe o zážitcích, způsobech řešení nových situací a možných důsledcích.
- Prostřednictvím diskuse a osobních objevů dochází člověk k závěrům, které se mohou vztahovat k minulým či současným situacím.
- Takto hodnotné poznatky je možné aplikovat i na budoucí situace ve formě experimentu.
- Provedené experimenty poskytují nové zkušenosti a celý cyklus se znovu opakuje.

Autor článku výše uvedený cyklus ve své praxi rozvíjel a dospěl tak k technice koučingu, kterou nazývá Principem pronašeče přípitků. Ten spočívá ve třech fázích: pochvala, doporučení, pochvala. Autor jej vedoucím pracovníkům doporučuje využívat namísto toho, aby problémové zaměstnance podrobovali disciplinárním řízením. Uvádí příklad manažera, který měl problémy s podřízenou, jež nikdy neudělala nic tak, jak jí řekl. Důležité pro takového manažera je využít techniky koučingu tak, aby jej problémová zaměstnankyně sama požádala o pomoc, nikoli aby ji musel disciplinárně stíhat. Udělat se to dá jednoduše takto:
- Pochvala: Nejprve zaměstnance pochvalte za to, že se mu podařilo splnit nějaký úkol.
- Doporučení: Pozvěte zaměstnance do své kanceláře a vysvětlete mu, co dělá špatně a jak by měl postupovat správně.
- Pochvala: Schůzku ukončete opět pozitivním gestem. Zaměstnanec si bude pamatovat, to co mu řeknete naposledy, a tak je třeba zachovat důstojnost a nesnižovat zaměstnancovo sebevědomí.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR