Koučing ve sportovním duchu

Pro rozvoj manažerských dovedností existuje v dnešní době celá řada možností. Nejhojněji využívané jsou přitom rozvojové strategie založené na komunikaci, spolupráci a kreativitě. Jednou z možností je v tomto smyslu také aplikace teorií a postupů z oblasti sportu. Ty lze podle nedávného výzkumu, který provedl specialista na rozvoj lidských zdrojů mezi významnými sportovními trenéry, výborně využít například při koučingu manažerských pracovníků.

Koučing manažerských pracovníků probíhá vesměs ve formě důvěrných otevřených rozhovorů mezi koučem a manažerem. Úkolem kouče je v takovém případě diskutovat s manažerem o jeho záměrech v oblasti vedení a koordinovat je ve smyslu dosažení lepších firemních výsledků. Od klasického tréninku se liší tím, že není orientován na podnikové změny v tom nejširším slova smyslu, jeho úkolem je skutečně rozvíjet konkrétní manažery. Trénink je navíc krátkodobou záležitostí a týká se většího počtu lidí. Koučing se vztahuje pouze jedné konkrétní osobě a může trvat i déle než jeden rok.

Koučing má mnoho společného právě se sportem. Sami sportovní kouči k tomu souhlasně s manažerskými kouči dodávají:
- Kouč je iniciátorem změny, jeho úkolem je rozvíjet a formovat své svěřence
- Kouč stoprocentně věří v sílu týmové spolupráce. Tým má společný cíl, v jeho rámci má však každý svou roli, kterou mu kouč pomáhá zastávat co nejefektivněji a nejproduktivněji.
- Úspěch i neúspěch je pro kouče možností k poučení a správného zvolení budoucího řešení problému
- Kouč musí podněcovat své svěřence k nestálému učení, které je nejdůležitějším nástrojem pro budoucí zlepšení.
- Kouč si uvědomuje nutnost existence rovnováhy mezi sportem (zaměstnáním) a životem každého jedince

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia