Kázeň a disciplína na pracovišti

Chcete lépe motivovat zaměstnance a nevíte jak? Chcete, aby vždy věděli, co se po nich chce a jak toho mají dosáhnout? Chcete, aby byli věrní, ale zároveň disciplinovaní? Nejste první. Ti, co už ale tento problém úspěšně vyřešili, nabízejí několik základních rad:
* Dodržujte na pracovišti určitá pravidla. Sdělte zaměstnanci podstatu problému, poraďte mu, jak se sním vypořádat, a dejte mu k tomu dostatek času a prostoru. Případně mu vysvětlete možné dopady jeho selhání,
* Buďte důslední a nechte zaměstnanci vlastní zodpovědnost,
* Dbejte zvláštních okolností,
* Zaznamenávejte si nové postřehy a složitější případy. Zodpovězte si před každou akcí základní otázky: kdo, co, kdy, kde, jak a proč. Stejně učiňte i po ní. Buďte konkrétní. Používejte jednoduché obrázky a nákresy,
* Definujte záměry, dílčí cíle a svá očekávání. Buďte co nejkonkrétnější, a
* Poskytujte školení a buďte svým zaměstnancům vždy k dispozici.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com