K čemu je vlastně manažerovi kouč?

Sportovci i umělci mají své kouče, bez nichž by nikdy nedosáhli tak skvělých výsledků. Musejí na sobě tvrdě pracovat a k tomu potřebují nejen technické znalosti, ale i podporu po psychické stránce. Ve světě byznysu je to stejné.

Firmy si to již uvědomují, a proto nabízejí manažerům možnost spolupráce s profesionálními kouči. Očekávají od toho, že si jejich vedoucí pracovníci lépe uvědomí své vlastní kvality a budou je dále rozvíjet ve prospěch sebe i firmy.

Dnes se podíváme na to, co vlastně může manažer očekávat od koučování a v jakých případech mu může kouč nejlépe pomoci.

Ilustrační snímek

S čím pomůže kouč

Podle serveru clomedia.com může kouč nejvíce pomoci manažerům v následujících oblastech.

 1. Pochopení osobních potřeb, hodnot, silných i slabých stránek.
 2. Umění efektivní komunikace s cílem sdílení myšlenek a informací tak, aby byly co nejasnější a měly co největší dopad.
 3. Posílení osobního vlivu při prosazování cílů a nápadů s ohledem na širší kontext znalostí, zájmů a připravenosti zúčastněných.
 4. Stanovování cílů tak, aby měly jasné časové určení, daly se měřit a byly pro manažera i další zúčastněné co největší motivací.
 5. Vytváření vztahů a dohod mezi jednotlivci a skupinami s cílem zajištění spolupráce a odpovědnosti za plnění určených cílů.

Jaké role hraje kouč

V rozvoji manažera pak kouč hraje především následující role.

 1. Pomůže vám udržet se na cestě k cíli, který jste si vytyčili.
 2. Naučí vás vnímat širší souvislosti než jen okamžité cíle.
 3. Pomůže vám odhalit mezery ve vašich dovednostech, které tušíte, ale zatím jste se jimi blíže nezabývali.
 4. Nabídne vám pohled zvenčí a z perspektiv jiných prostředí, která zná ze své praxe.
 5. Nastaví vám zrcadlo, které především seniorním manažerům nikdo jiný nenastaví.
 6. Ukáže vám vaše silné stránky a pomůže je ještě posílit. Bude vás motivovat, abyste dokázali více, než si myslíte, že je možné.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer