Jak řídit projekt

Děláte správné kroky při řízení projektů? Přečtěte si následující seznam činností, abyste zjistili, jak projekty plánovat, rozpočtovat a zavádět efektivně.


- Určete jasné cíle.

- Jmenujte projektového manažera, který povede projekt a bude motivovat a řídit projektový tým.

- Určete, jaké lidské a další zdroje bude projekt vyžadovat.

- Rozdělte velké projekty do menších, řiditelných částí.

- Objasněte výstupy, kterých projekt musí dosáhnout. Stanovte výkonnostní kritéria pro celý projekt i jednotlivé části.

- Určete klíčová rizika a plánujte, jak je minimalizovat a případně řešit problémy.

- Určete rozpočet pro každou část projektu, včetně personálních nákladů, režie, materiálů a vybavení.

- Určete časový rámec pro každou část projektu.

- Vymezte klíčovou cestu, tj. aktivity, které je třeba dokončit, než mohou být spuštěny další, a které naopak lze provádět současně.

- Zajistěte rezervní příděly ve smyslu nákladů i času pro řešení určených rizik a neočekávaných problémů.

- Určete celkovou dobu trvání projektu a celkové náklady.

- Potvrďte, zda se vyplatí projekt realizovat, uvážíte-li jeho náklady, časové potřeby a rizika.

- Monitorujte postup projektu vzhledem k výkonnostním cílům a případně poupravte plán.

- Dokončete projekt, vyhodnoťte jeho úspěch a to, co se z něho můžete naučit do budoucnosti.


Základní pravidla

- Stanovte jasné cíle a výkonnostní kritéria.

- Určete rozpočty a časový rozvrh.

- Umožněte použití rezerv.

- Monitorujte postup vzhledem k plánu.

- Nepouštějte se do velkých projektů bez okamžitých cílů.

- Neignorujte rizika.

- Neočekávejte, že se projekt obejde bez problémů a zpoždění.

-kk-

Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard