Jak inspirovat tým

V jednom svém díle pokládá řecký filosof Platón otázku: „Kdyby vás prsten učinil neviditelnými, kradli byste, podváděli nebo i vraždili? Nebo byste vždycky dělali jen správné věci, i když by o tom nikdo nevěděl?“ Ti, kteří odpovídají ano na první otázku, věří, že jsou lidé v podstatě zkažení nebo líní a jediná věc, která drží civilizaci pohromadě, jsou zákony, odměny a tresty. Pak jsou lidé, kteří věří v základní dobro a pracovitost a když je jim dán výběr, budou vždycky dělat správné věci. Z této dichotomie vychází odlišné manažerské systémy a pracovní prostředí. Jedno je plné pravidel, druhé není. Obě mohou mít krátkodobě dobré výsledky, ale je to manažerský systém založený na laskavějším pohledu na lidskou povahu, který udrží organizaci a dovolí jí růst v období neustálých změn.

Předpokládejme, že jste ustanovili hlavní kompetence vůdce, rozumíte organizaci, vybudovali jste skvělý tým i partnerské vztahy s investory a jste schopni jednat rozhodně a soustředěně. Co potom jsou ty základní nejdůležitější věci, které vám pomohou vybudovat udržitelnou vysokou výkonnost vašeho týmu?
- *Důvěra* – důvěru vypěstujete vytyčením hranic, uvnitř kterých budou mít lidé určitou svobodu stejně jako určité závazky. Lidé nemohou být produktivní, pokud jsou řízení pravidly, ale také ničeho nedosáhnete bez hranic s vládou chaosu.
- *Naděje* – vysoce výkonní lidé mají sny o velkých činech, které potřebují být poháněny nadějí. Lidé budou růst, když budou mít naději, a vzdají se, když se stanou malomyslnými. Mají radost z pochvaly za práci na obtížných úkolech a za výdrž. Vůdce v nadějném prostředí musí být realistický a optimistický zároveň.
- *Potěšení* – lidé jsou nejvýkonnější, když jim přináší potěšení to, co dělají, a to, s kým to dělají. Skutečné potěšení z práce přichází, když jste vy a váš tým hluboce ponořeni do řešení problému a vytrváte spolu.
- *Příležitost* – musíte vytvořit prostředí, kde lidé mohou růst. Nejlepší pracovníci se potřebují učit nové dovednosti a vymýšlet nové nápady. Lidé, kteří se učí nové věci, pracují s různými lidmi a mají možnost si vyzkoušet různé role, což obohatí jejich pohled i celou organizaci.

-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com