Hrozí vám neúspěšné spuštění projektu?

Ilustrační snímek

Chcete-li se vyhnout neúspěšnému spuštění projektu, měli byste se vyhnout nejčastějším příčinám neúspěchu, které se bohužel stále často opakují. Jde především o chybný předpoklad, že všichni rozumějí cílům projektu a vědí, co mají dělat. Dále sem patří opomíjení otázek a přehlížení problémů ve falešné naději, že samy zmizí.

Vědí všichni, co mají dělat?

Pokud si neujasníte cíle a role hned na začátku, budete pak muset složitě opakovat proces, který mohl být jednoduchý, kdybyste jej dokončili předem. Vyjasnění cílů a rolí by proto mělo být součástí projektového plánu a mělo by být splněno před samotným spuštěním. Všichni zúčastnění potřebují vědět, co mají v rámci projektu dělat a proč to má hodnotu a smysl. Jak nový projekt zapadá do jejich priorit? Jaké konflikty mohou přijít a jak je řešit? Jak se bude komunikovat? Platí to jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky a další zainteresované strany.

Umíte se ptát?

Vedoucí projektu ani jeho účastníci nemusejí znát odpovědi na všechny otázky, měli by se však umět ptát, aby předešli největším problémům. Ještě než spustíte projekt se proto ptejte, jaké dopady může váš projekt mít v jiných částech organizace. Ptejte se, zda máte všechny potřebné zdroje a jak řešit případný nedostatek. Ptejte se, jak jsou spolu propojeny jednotlivé dílčí úkoly a jak je splnit včas.

Nepřehlížíte problémy?

Přiznejte si, jak často víte o určitém problému, který již nastal nebo brzo nastane, ale raději tiše doufáte, že se vyřeší sám od sebe. Praxe jasně ukazuje, že čím dříve začnete řešit problémy vašeho projektu, tím větší máte šanci, že jejich dopady budou minimální. Veďte svůj tým k odvaze a varujte před lhostejností.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times