Hříchy projektových manažerů

Ilustrační snímek

Snad každé odvětví lidské činnosti má svých „sedm smrtelných hříchů“. Jak píše server PM Hut, platí to i pro projektové řízení. Pojďme si tedy představit, jaké hříchy nejčastěji vedou k neúspěchu projektů. Kolika z nich se dopouštíte?

Chybějící plán projektu

Projekt bez plánu nemůže uspět. Vědí to sice všichni, ale stejně projekt často chybí. Potřebujete mít jasně stanovené cíle, časový harmonogram a rozpočet.

Neschopnost spolupráce

Žádný projektový manažer by si neměl myslet, že všechno zvládne sám. Projekt je vždy týmová práce, nikoli sólo tanec.

Nedostatečné povědomí o čerpání rozpočtu

Toto je váš sólo úkol. Rozpočet za vás nikdo jiný sledovat nebude. Manažer projektu musí umět počítat a vytvářet odhady budoucích nákladů.

Chybějící proces řízení rizik

Zhodnocení rizik na začátku projektu nestačí. Rizika je třeba sledovat a řešit po celou dobu realizace projektu. Zároveň je důležité vést podrobnou dokumentaci.

Chybějící interakce se všemi zainteresovanými stranami

Každý projekt má skupinu svých stakeholders – lidí, bez jejichž podpory by nemohl uspět. S těmi je třeba pravidelně komunikovat. I v tomto případě budete potřebovat plán.

Nedostatečný systém organizace informací

Každý projekt generuje smlouvy, faktury, výukové materiály a celou řadu dalších informací, které je třeba pečlivě ukládat a třídit. Hromadění všeho v jedné složce nebo na jednom stole se vám dříve či později vymstí.

Chybějící proces řízení změn

Projektový manažer musí počítat se změnami. Přijdou vždy, při každém projektu. Nejčastěji se budou týkat rozsahu projektu, rozpočtu nebo požadavků na realizaci projektu. Počítejte s nimi při plánování.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut