Divadelní vystoupení pomáhá člověku rozvíjet manažerské schopnosti

Philippe Gaulier se zabývá již dlouho školením vedoucích pracovníků. Vyvinul novou metodu, díky které se manažeři naučí, jak zaujmout své posluchače a podřízené, jak si získat autoritu a jak do mezilidské komunikace vnést nadšení. Používá přitom techniky, které se uplatňují v divadle (žáci hrají hry, při kterých se učí pracovat se svým hlasem a ovládat svou gestikulaci).

Jeho metoda vychází z myšlenky, že každý člověk, který ve vedoucí pozici začíná, nejprve hraje určitou roli. Nemá totiž řídicí schopnosti plně zažité, protože v minulosti je pravděpodobně nikdy nepoužíval. Teprve praxí a zkušenostmi se vypracuje na skutečného vedoucího. Gaullier usiluje o to, aby se jeho žáci naučili hrát svou roli správně a aby si do budoucna osvojili správné návyky a postupy.

Gaullier tvrdí, že většina manažerů dělá základní chybu v tom, že se berou příliš vážně a že nedokáží do mezilidské komunikace vnést potřebnou dávku humoru. Musí se také naučit projevovat nadšení pro svou práci a radost z dosažených výsledků, protože díky tomu působí přesvědčivěji a mají větší autoritu.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company