Desatero spolehlivého plýtvání pracovním časem

Ilustrační snímek

1. Tvrdě pracujte na něčem nepodstatném

Věnujte většinu svého pracovního času aktivitám, které mají jen minimální vliv na to, co řídí váš byznys. Zabývejte se urgentními věcmi, které nejsou podstatné a přehodnucujte svá rozhodnutí ze včerejška.

2. Dělejte všechno sami

Nedelegujte věci, v nichž nejste dobří, odborníkům. Vše dělejte sami a doufejte, že dosáhnete stejně dobrých výsledků.

3. Dělejte chytrého

Odkládejte svá rozhodnutí na dobu, kdy získáte více zbytečných informací. Mluvte o věci, kterou řešíte, ale nikdy se nedostávejte k jádru problému. Neustále opakujte, co již bylo řečeno. Ještě více komplikujte věci, které již jsou komplikované.

4. Zapojujte všechny do všeho

Sbírejte názory od co nejvíce lidí, i když vám všichni říkají to samé. Zapojujte do svého rozhodování i lidi, kteří o dané věci nic nevědí a řiďte se jejich doporučeními. Věnujte svůj drahocenný čas propojování lidí s úkoly, které se jich netýkají ani k nim nemohou nijak přispět.

5. Soustřeďte se na proces, nikoli výsledek

Nezajímejte se, jak splnit úkol, který máte před sebou. Ze všech sil se snažíte dodržet určitý proces.

6. Buďte perfekcionista

Vše dělejte vždy na sto procent, i když to není důležité. Hledejte způsoby, jak odevzdat perfektní práci, díky čemuž ji nedokážete odevzdat včas.

7. Znovu vynalézejte kolo

Vše musí být váš nápad a fungovat podle vás. Investujte svou energii do vytváření něčeho, co již existuje a dobře funguje.

8. Celý den sledujte e-mail

Přihlaste se hned ráno a posílejte e-maily celý den. Okamžitě reagujte na příchozí poštu, i když nejde o důležité zprávy a právě pracujete na zásadních úkolech. Pokud nejste na počítači, neustále kontrolujte e-mail na telefonu. Posílejte e-maily v případech, které by se efektivněji vyřešily telefonicky nebo osobním setkáním ve vedlejší kanceláři.

9. Dělejte práci, kterou již dělá někdo jiný

Namísto soustředění na svou vlastní práci dělejte práci za někoho jiného nebo pracujte na tomtéž, na čem pracuje on, abyste ukázali, že to umíte stejně dobře.

10. Dělejte vše, co vás napadne

Věnujte se všemu, co považujete na zajímavý nápad, aniž byste si ujasnili, co může mít největší vliv na výkonnost vaší firmy. Rozdělujte svůj pracovní den na sto krátkých časových úseků a každému z nápadů, které jste slyšeli, věnujte pár minut.

-kk-

Zdroj: Recruiter.co.uk - portál odborného britského časopisu pro specialisty náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.co.uk