Co zajistí úspěch projektu?

Na konečný úspěch projektu má vliv celá řada faktorů, některé z nich však platí vždy a bez výjimky. Neuškodí proto, když si je připomeneme. Nápomocen nám s tím bude britský server Project Smart.

1. Strategické plánování

Základním předpokladem úspěchu projektu je porozumění trhu a konkurenci, na jehož základě budou vymezeny konkrétní cíle. Platí to i pro případy, kdy je „trhem“ malý interní tým nebo oddělení.

2. Vývoj produktu

Na základě definovaných cílů je třeba vytvořit nový produkt, proces nebo službu a jasně jej zdokumentovat hned na začátku projektu.

3. Marketing

Projekt je třeba umět prodat koncovým uživatelům, ať už jsou to zákazníci na globálním trhu, nebo interní pracovníci s typicky lidským odmítavým postojem ke změnám.

4. Podpora

Vedoucí projektu by měl zajistit podpůrný mechanismus pro koncové uživatele jak před začátkem, tak po implementaci projektu.

5. Spolupracovníci

Každý projekt by měl mít svého sponzora, který definuje obchodní cíle, manažera, který vypracuje detailní plán projektu a členy projektového týmu, kteří budou plán realizovat.

-kk-

Zdroj: Project Smart - britský portál věnovaný projektovému řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Smart