Co zahrnuje role projektového manažera?

Ilustrační snímek

Mezi projektovými a ostatními manažery, ale i mezi projektovými manažery a členy jejich týmů, dochází k častým třenicím v důsledku nevyjasněných práv a povinností. Server projecttimes.com proto přišel s vymezením základních práv a povinností projektových manažerů.

Odpovědnosti

  • Ukazovat členům týmu vizi a cíle projektu spolu s tím, jak dosažené výsledky prospějí firmě i jim osobně.

  • Vymezit očekávání ohledně komunikace se členy týmu o postupu projektu, případných problémech a rizicích.

  • Aktivně zapojovat členy týmu do projektu tím, že jim umožní společně vymezit jeho rozsah, jednotlivé aktivity, rizika a další plánování.

  • Odstranit nebo alespoň zmírnit zbytečnou administrativní zátěž týmu.

  • Poskytovat pravidelnou objektivní zpětnou vazbu.

  • Pravidelně informovat o celkovém stavu projektu.

  • Projít roli projektového manažera s týmem, aby každý znal rozsah této role.

Práva

  • Projektový manažer má právo být informován členy projektového týmu o změnách v jejich dostupnosti při práci na projektu.

  • Členové týmu by jej dále měli informovat o postupu projektu a dalších důležitých změnách.

  • Dojde-li ke konfliktu mezi členy týmu, má projektový manažer právo do konfliktu vstoupit. Nejprve by je však měl nechat, aby si konflikt vyřešili sami.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times