Co to je, když se řekne... Change Manager

Změna v podniku nezahrnuje pouze nákup nových počítačů, instalaci nového softwaru či implementaci e-learningového programu prostřednictvím intranetu. Ani zaškolením zaměstnanců celý proces ještě nekončí. Je nutné se přesvědčit o tom, zda všichni zaměstnanci změny správně chápou a zda je považují za přínosné. Právě to má na starosti change manager, neboli osoba, která řídí změny.

Řízení změn bylo poprvé představeno v 50. letech v USA. Jde o sledování struktur a procesů změn probíhajících v organizaci a sledování jejich výsledného efektu. Osoba, která tuto činnost provádí, musí mít dobře vyvinutou intuici a vnímavost, musí umět komunikovat s lidmi a zmírňovat případné negativní důsledky prováděných změn.

Článek prezentuje činnost change managera na příkladu implementace systému pro CRM. Nestačí pouze zavést příslušný software, je nutné také změnit firemní kulturu (zaměstnanci musí být motivováni, aby zlepšovali vztahy se zákazníky), reorganizovat procesy a přidělit je konkrétním zaměstnancům či oddělením, či přehodnotit rozpočet. Change manager musí umět předvídat následky, řídit několik věcí najednou a využívat všech dostupných možností a nástrojů. Cílem je integrovat řízení vztahů se zákazníky do každodenních činností firmy.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe