Chcete podnikat? Nedělejte, co vás baví, ale hlavně uživí!

Obchodní institut zahájil své nové vzdělávací rekvalifikační programy „Manažerská akademie" a "Start up akademie pro podnikatele“. Akademie nabízí zájemcům možnost osvojit si komplexní dovednosti zejména v oblasti managementu, personalistiky, účetnictví a podnikání pro okamžité uplatnění na trhu práce nebo ve stávajícím zaměstnání. Výhodou je možnost sestavení svého studijního plánu na míru.

Lucie Popelíková, vedoucí Obchodního institutu, a Jozef Farkaš, lektor kurzu "Základy podnikání"

Byla jsem pozvána zúčastnit se jednoho z navazujících setkání kurzistů v učebně Obchodního institutu na pražském Andělu. Čekalo mě celodenní školení šikovně rozdělené rovnou do dvou navazujících odborných bloků – dopoledního pokračování dílčího kurzu „Základy podnikání“ s panem inženýrem Jozefem Farkašem a odpoledního kurzu „Účetnictví pro podnikatele“ s paní Věrou Zajícovou. Oba jsou zkušenými odborníky přímo z praxe, a tak není divu, že na naši skupinu čekal celý den plný praktických příkladů i doporučení ověřených vlastní zkušeností lektorů.

Jelikož jsem vystudovanou ekonomkou a markeťačkou, nebyla mi probíraná problematika kurzu vůbec neznámá. Zároveň díky své vlastní relativně stále čerstvé studentské zkušenosti jsem se logicky zaměřila především na vlastní přístup obou lektorů k výuce.

V rámci dopoledních „Základů podnikání“ jsme se věnovali právě oblasti marketingu. Ze slajdů promítaných na plátno na mě zasvítila známá hesla jako: marketingový mix, potřeba a spotřeba, marketingový plán či strategie a další klíčová témata pro tuto problematiku. Jak se nicméně ukázalo, promítaná teorie byla jen berličkou pro diskuzi nad praktickými příklady, aktualitami v oboru i zkušenostmi lektora, mimo jiné letitého odborníka a poradce v oblasti mezinárodního obchodu.

Zaujalo mě, když jsme se v rámci úvah nad potenciálním otevřením cukrárny, půjčovny aut či knižního vydavatelství dostali přímo ke zcela konkrétním tipům a doporučením, kde a kdy zahájit své podnikání, popřípadě jaký minimální procentuální podíl nabídnout potenciálnímu investorovi. Přístup lektora ve mně proto vzbudil řadu otázek, na které jsem během přestávky dostala odpovědi:

Pane inženýre, kde berete jistotu nabízet takto zcela konkrétní tipy a doporučení pro podnikatelskou praxi jako například, že investorovi je obecně dobré nabídnout 30% podíl z firmy?

Sám je mám ověřené z vlastní zkušenosti nebo dalších zdrojů. Příklady a konkrétní zkušenosti se pamatují lépe než teorie. Je to obdobné, jako když děláte řidičák. Absolvujete pár hodin jízdy, trochu teorie a už vás pustí na silnici. Zbytek se naučíte praxí.

Nabídl byste nějaké jiné konkrétní doporučení pro začínající podnikatele?

Hlavně nedělat to, co mě baví!

To mi budete muset vysvětlit.

Pokud si vyberu za práci svůj koníček, za určitou dobu se stane mým koněm. Stanu se slepým a hluchým k záporům mé práce a ten kůň mě nakonec uvláčí. Taková je má zkušenost.

Přesto si troufám říct, že řada lidí, pokud má tu možnost a prostředky, zvolí si právě to, co je baví a tomu se věnují. Co byste tedy doporučil těm, kteří svůj podnikatelský záměr teprve hledají?

Základem je zaměřit se primárně na to, co mě uživí. Hledat absence na trhu, popřípadě vylepšit stávající řešení. Jde o to nabídnout trhu něco navíc. Zároveň si musím uvědomit, na co mám sílu a kapacitu a přidat alespoň 10% rezervu pro nahodilost.

 

V rámci odpoledního programu jsme se plynule z otázky marketingové strategie a řízení přesunuli do oblasti tvrdých čísel a legislativních požadavků, které si podnikání nárokuje.

Lektorka kurzu „Účetnictví pro podnikatele“ Věra Zajícová je praktičkou v oblasti účetnictví, mezd a daní. Jak už by se tedy dalo očekávat, krátký teoretický úvod do problematiky prakticky ihned následovala diskuze nad základními tématy z oblasti účetnictví, která začínajícího podnikatele na cestě k vlastnímu úspěšnému byznysu potkávají a nevyhne se jejich řešení.

Osobně jsem ocenila, že lektorka hned na začátku zjistila, v jaké právní formě plánují účastníci podnikat a průběžně zjišťovala jejich představy například o zaměstnávání dalších zaměstnanců, provozování vozového parku apod. Na základě toho následně problematiku a doporučení orientovala právě na tyto konkrétní potřeby. Nic navíc, a přesto maximum užitečných informací ihned využitelných pro rozjezd podnikání.

Společně jsme tak prošli témata jako podmínky pro založení živnosti, základní kapitál a kde jej získat, náklady a výnosy, pořízení a odpisy majetku, daně a daňové přiznání a řadu dalších témat, z nichž díky pohotovosti a cíleným doporučeným lektorky jistě ještě účastníci ve své praxi mnohé vytěží.

Také na paní Zajícovou jsem měla pár dotazů, které mi v krátké pauze zodpověděla:

Na jaká témata z oblasti účetnictví a financí se vás začínající podnikatelé nejvíce dotazují?

Nejvíce otázek dostávám ohledně vlastního založení a také financování podnikání. Bohužel v tom také většina začínajících podnikatelů chybuje. Řada z nich si totiž neuvědomí, jakou finanční hotovost potřebují, aby pokryli své počáteční náklady. Neví, co všechno si mohou dovolit, nebo jak náklady optimalizovat.

Nač se během kurzů soustředíte především?

Musíme probrat co nejvíce odborné problematiky a je jasné, že se nevyhneme ani základům. Nicméně snažím se nechávat maximum prostoru pro dotazy účastníků, aby byli schopni po absolvování kurzu rovnou skočit do praxe a vědět, jak postupovat, co dělat a na co si dát z hlediska účetní legislativy pozor.

Co byste jim ze svého úhlu pohledu poradila, aby jejich podnikání bylo dlouhodobě udržitelné i po finanční stránce?

Obecně se účastníkům snažím předávat dobré a osvědčené tipy, aby nedej bože nezkrachovali. Věnujeme se proto také poměrně důsledně oblasti daňových zákonů, kde je varuji předtím, co mohou a nemohou uplatnit, kdy je vhodnější stát se plátcem či neplátcem DPH nebo proč být raději OSVČ, než zakládat s.r.o., či obráceně.

Celý den jsem strávila ve velmi příjemné atmosféře společně s dalšími kurzisty, kteří všichni s podnikáním teprve začínají. Na závěr kurzu jsem si poznamenala také pár hodnocení výuky, o něž se účastníci sami podělili:

„Kurz nadmíru splnil má očekávání. Nejvíce přínosné pro mě byly přednášky, srozumitelné vysvětlení teorie a informace k uvedení do praxe.“ (pí. Karla)

„Oceňuji připravenost lektorů, jejich odborné znalosti i znalosti z praxe. Výborné bylo, že nám Obchodní institut poskytl navíc ke skupinovým výukám ještě možnost individuální konzultace s lektorem, kde jsem s ním mohl probrat i věci k mému záměru podnikání, které jsem nechtěl přímo řešit ve skupině. Byl jsem tedy maximálně spokojen i s organizací kurzu.“ (Ing. Petr)

„Kurz naprosto předčil má očekávání. Znalosti přednášejících v oblasti práva, ekonomie a praktické stránky věci podnikání je přesně to, co jsem se potřeboval dozvědět. Jsem spokojen s organizací kurzu – přednášky ve skupině, projektově-praktická část a navíc možnost individuálních konzultací.“ (p. Luboš)

„Všechny části kurzu hodnotím výtečně – u přednášejících odbornost, vstřícnost, schopnost nám vše vysvětlit!" (Ing. Mariana)

Máte zájem získat nebo rozšířit si svou kvalifikaci v oblasti podnikání? Zjistěte si více informací o Start Up akademii pro podnikatele.

Více informací