Change management: Co to je a jak coby manažer provést svůj tým změnou

Změna je život. A také realita v jakékoliv firmě. Takzvaný change management, tedy řízení a koordinace změn, je jednou ze základních funkcích jakéhokoliv manažera. Při vedení týmu je nutné, aby manažer své podřízené úspěšně provedl změnami, jako je třeba změna vedení firmy, změna komunikačních procesů, změna softwaru, který firma nebo tým využívá, nebo změna v práci týmu způsobená vývojem trhu. Jak tým úspěšně takovou změnou provést? Zde je návod o pěti krocích.

Ilustrační snímek

Tento návod uveřejnil web CIO.com.

Jasně nastavte cíle a vize dané změny

Každý projekt, včetně implementace změny, musí mít jasný cíl. Vytyčte si, co je vlastně onou vizí, se kterou se do změny pouštíte, čeho všeho se změna týká (tedy jaký je rozsah projektu) a jak zhodnotíte, jestli se změna už udála či ne a jestli byla úspěšná.

Zapojte svůj tým do přípravy plánů a strategie

Nerozhodujte o svém týmu ve stylu „o nás bez nás“. Vaši podřízení budou mít určitě celou řadu praktických podnětů. Proto je to přípravy plánů a strategií ohledně změny zapojte.

Očekávejte vzdor vůči změně a připravte se jej řešit

Každá změna přináší i obavy a má své odpůrce. Úplně vždy – i kdyby se jednalo objektivně o změnu k lepšímu. Lidé zkrátka často preferují status quo. Vzdor očekávejte, přijměte jej jako nutné zlo a předem si připravte strategii, jak jej budete řešit.

Dělejte změny postupně

Pokud je to jen trochu možné, zavádějte změny postupně. Mnohem lepší, než udělat náhlý obrat o 180°, je implementovat změny po krocích a postupně.

Po zavedení změn celý proces zhodnoťte a případně udělejte ještě poslední úpravy

Poté, co změnu zavedete, celý projekt vyhodnoťte. Řekněte si, co by bylo lepší pro příště zlepšit, a pokud je to nutné, udělejte ještě v právě dokončeném projektu poslední změny tak, aby se výsledek co možná nejvíc blížil ideálu.

 

-mm-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com