Cesta k roli inovativního leadera je otevřená každému

Lenka Filipová, M.C.TRITON

Musíte se inovativním leaderem narodit?

Rok 2015 jsem věnovala přípravě akademie pro inovativní leadery. Od některých lidí jsem zaslechla názor, že vlastnosti inovativních leaderů jsou často vrozené, a proto je takových lidí málo. Čím více jsem diskutovala s lidmi, které považuji za inovativní leadery, tím více jsem přesvědčena, že velká část úspěchu těchto lidí stojí na přístupech, znalostech a dovednostech, které je možné rozvíjet. Jediné, co potřebujete do startu, je „silná touha“ se jím stát.

Ráda používám paralely se sportem, kde to funguje stejně. Každý zkušený trenér vám řekne, že úspěšným sportovcem se může stát každý, kdo má průměrný talent a vrozené dispozice: o úspěchu rozhoduje silná vůle uspět a pracovat na sobě. Mohu tedy směle konstatovat, že inovativním leaderem se nemusíte narodit, ale přesto se jím můžete stát.

Pojmenovali jsme „DNA inovativních leaderů“ a zde je několik tipů, jak se k němu dopracovat.

1. Touha měnit věci kolem sebe

Často ji máme v sobě schovanou díky firmě, ve které pracujeme, osobním krizím nebo výchově v rodině. Objevit ji není snadné, ale jde to. Hledejte ve svém okolí lidi, kteří mají takového elánu na rozdávání, budou vás inspirovat a podpoří vás. Přemýšlejte o tom, jaké situace „vás nakopnou“ a cíleně je vyhledávejte.

2. Touha být špička v nějaké profesi nebo posouvat hranice v některém oboru podnikání

Někdo tomu také říká osobní vize nebo osobní poslání, můžeme to také nazvat: „nasměrovat touhu měnit věci konkrétním směrem“. Generování nápadů na inovace je dlouhodobý proces, který nekončí s koncem pracovní doby. V dnešní rychlé době není šance věnovat se všemu. Je důležité zúžit pozornost na určitou oblast a té věnovat maximum svého času a energie. Lépe to vysvětlím asi na příkladu mého kolegy Marka Pavlíka. Ten se již před více než 10 lety rozhodl, že najde cestu jak zefektivnit fungování veřejné správy.

Základní myšlenku „nástroje a postupy, které fungují v komerčním sektoru, mohou také dobře fungovat i ve veřejném sektoru“ postupně přetváří v konkrétní aktivity a inovativní projekty. Jedním z důvodů jeho úspěchu je fakt, že se v pravou chvíli své kariéry rozhodl pojmenovat svou vizi, ale také postupně vytváří dílčí plány. Nejprve svoji pozornost směřoval např. na fungování měst (byl iniciátorem vytvoření standardu Inteligentní město, který se postupně zavádí po celé ČR) aktuálně se posunul do oblasti spolupráce firem, veřejného a neziskového sektoru v regionu s cílem podpořit lokální ekonomiku. Recept je tedy jasný.

3. Odvaha, díky které se nebojíte neúspěchu a nebojíte se prosazovat věci proti většině

Čím revolučnější inovace, tím těžší je v úvodu přesvědčit své okolí, že se vyplatí nápadu věnovat pozornost. Odvaha prosazovat ji proti většině je prvním kontrolním bodem, že nápadu opravdu věříte. Odvaha také souvisí se schopností mít dostatek kvalitních argumentů a to se vracíme k bodu

4. Zdravé sebevědomí postavené na tom, že s pokorou přijmete, jaký jste

S odvahou hodně souvisí zdravá sebedůvěra. Každý svoji sebedůvěru staví na jiných faktorech. Poznejte ty své a pracujte na nich. Sebedůvěru je dobré opřít o své silné stránky a talent. Každý máme na něco talent. Jenom jej musíme v sobě objevit a díky tomu poznat své silné stránky. Jakmile svou kariéru nasměřujete tak, abyste využívali své silné stránky a svůj talent, sebedůvěra přijde sama.

5. Schopnost vést otevřený dialog a naslouchat

Ačkoliv se to zdá samozřejmostí, tak umění vést dialog je jedna z významných vlastností inovativních leaderů. Pro generování nápadů, ověřování jejich reálnosti a prosazování je nezbytné především umět naslouchat lidem kolem sebe, diskutovat, klást otázky.

6. Podnikatelský nadhled

Sebelepší inovace zapadne, nenajde-li se praktické využití, které generuje přidanou hodnotu firmě, lidem, přírodě… Většina inovací vyžaduje investici a každý investor pokládá otázky: Jak velký trh zasáhneme? Jaké budeme potřebovat zdroje? Jaká je návratnost investice? Jaká jsou rizika a jak je chcete ošetřit? Jakého efektu dosáhneme v jakém horizontu… Ať už pracujete v jakémkoliv útvaru, rozvíjejte se tak, abyste uměli na takové otázky odpovídat, nebo se obklopte lidmi, kteří vám s tím pomohou.

7. Umění nadchnout okolí pro své nápady

Každá inovace se prosadí do praxe jenom tehdy, když pro ni získáte své okolí. V první fázi stačí několik lidí, s kterými můžete svoji myšlenku rozvíjet a dopracovat. Zde je důležité uvědomit si své osobnostní předpoklady. „Zblbnout dav“ na prezentaci pro 200 lidí není jediná cesta a ne každý to dokáže. Každý si musí najít svou cestu. Dnešní možnosti internetu a on-line komunikace otevírají řadu cest, jak nadchnout lidi pro určitou myšlenku, nápad.

8. Vytrvalost

Většina velkých inovací je na světě proto, že autor myšlenky vydržel a počáteční neúspěchy jej neodradily v hledání cest, jak překážky překonat. Chcete-li být vytrvalí, rozvíjejte také schopnost hledat různé varianty řešení a počáteční neúspěchy považujte za výzvu.

9. Dotahování změn k výsledku

S vytrvalostí jde ruku v ruce další důležitá vlastnost inovativních leaderů, a to schopnost neztratit ze zřetele základní cíl. Velmi často je potřeba odklonit se od původně navržené cesty, ale cesta vždy musí vést k základnímu cíli. Jediné, co pomůže, je hned na začátku dobře cíl popsat a poté pravidelně kontrolovat, jestli se neodkláníme.

10. Schopnost obklopovat se lidmi, kteří inspirují a doplňují

Poslední vlastností, bez které dnešní inovativní leader nemůže fungovat, je týmovost. Jestli jste dočetli až sem, říkáte si: „Ale vždyť to, co je tu napsáno, tak to je vlastně superman…“ A v tu chvíli začne být důležitý tento bod. Ti nejúspěšnější inovativní leadeři dosáhli úspěchu, protože se uměli obklopit lidmi, kteří je dobře doplňovali právě ve výše uvedených vlastnostech. Tam, kde viděli ve svém okolí někoho, kdo je v té vlastnosti lepší než oni, spojili se s ním. Chcete-li se stát inovativním leaderem, nemusíte být silný ve všech vlastnostech, budete-li mít ve svém týmu lidi, kteří vás doplní.

Hodně štěstí.

DNA inovativniho leadera