Americká studie chování manažerů v práci a mimo ni

Předvídáním a popisem pracovního chování manažerů se ve světě zabývají firmy již přes třicet let. Pomáhají jim v tom nejrůznější teorie a strategie.V USA byla v tomto smyslu letos provedena studie, která se zaměřila na pracovní chování vedoucích pracovníků ve srovnání s jejich chováním mimo práci. Vycházela přitom ze vzorku 99 školících a vývojových manažerů, jejichž úkolem bylo označit své individuální charakterové vlastnosti na ose předloženého diagramu. Ten obsahoval čtyři otázky:

- Jaký je váš vztah k okolí ? (extrovert – introvert)
- Jak získáváte a používáte informace? (prakticky – kreativně)
- Jak se rozhodujete? (analyticky – intuitivně)
- Jak řídíte sebe a ostatní? (struktura – flexibilita)

Z výzkumu vyplývá, že jsou manažeři v práci i doma spíše extroverti. Doma se však chovají kreativněji, než v práci, kde jsou spíše praktičtí. Podobně je to i s jejich rozhodováním a přístupem k řízení: v práci se rozhodují analyticky a řídí podle struktur, mimo ni jsou více intuitivní a flexibilní.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems