7 principů projektového řízení

Projektové řízení může mít celou řadu podob. Článek představuje klíčové principy úspěšného řízení projektů na základě metodologie PRINCE2.

- Oprávněnost projektu. Každý projekt by měl vést k návratnosti investic. Než se proto rozhodnete k jakýmkoli větším výdajům, měli byste chápat, jaké výhody to může přinést. Nastane-li v průběhu projektu situace, kdy již návratnosti investic nepůjde dosáhnout, ukončete jej a neutrácejte dále.

- Vymezení rolí a odpovědností. Každý, kdo pracuje na projektu, musí chápat povahu svého zapojení. Bez jasného vymezení rolí a odpovědností nelze projekt dovést do úspěšného konce.

- Role sponzora projektu. Mikromanagement ze strany sponzora projektu je překážkou, nikoli pomocí. Sponzoři by měli vymezit jasné hranice z hlediska nákladů i času, v jejichž rámci může manažer projektu pracovat bez jejich neustálé kontroly.

- Rozdělení do fází. Rozdělte projekt do menších částí nebo fází. Každá z těchto fází by měla představovat bod, kdy sponzor projektu přijde s klíčovým rozhodnutím.

- Soustředění na produkty. Než projekt začne, je důležité, aby klienti a zákazníci důkladně zvážili produkty či výsledky, které očekávají. Čím jasnější budou jejich požadavky, tím realističtější a splnitelnější plán můžete vytvořit.

- Poučení ze zkušeností. Neriskujte opakování stejných chyb u každého projektu. Zvažujte, proč některé aspekty fungují dobře, zatímco jiné špatně.

- Přizpůsobení se prostředí. Ať už dáváte přednost jakékoli metodologii projektového řízení, měla by odpovídat potřebám vašeho projektu.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com