4 fáze řízení změn

Řízení změn je v dnešní době nedílnou součástí každé manažerské funkce a tento trend bude dále jen sílit. Proto by každý manažer měl vědět, že k úspěšnému řízení změn musí zvládnout minimálně čtyři základní role.

1. Strategické plánování

Před začátkem každé iniciativy pro změnu je třeba 1) identifikovat připravenost organizace pro tuto změnu, 2 ) formulovat vizi změny, 3) vymezit zdroje potřebné pro podporu iniciativy a 4) získat pro svou vizi podporu ve firmě.

2. Implementace

Žádnou iniciativu nestačí jen spustit. Důležitou součástí úspěchu je konzistentní a pravidelné monitorování změny, odstraňování překážek a rychle jednání. Lídři musejí být změně oddaní a umožnit ostatním, aby ji uvedli do praxe.

3. Komunikace

Komunikace je stejně důležitá na začátku projektu jako v jeho průběhu. Lidé by měli vědět, jak změna postupuje, připomínat si její vizi a důležitost. Pracujte s různými médii pro sběr zpětné vazby.

4. Vyhodnocování a zlepšování

U každé změny je důležité vyhodnotit, zda dosáhla svých cílů a jaký vliv měla na zaměstnance. Hodnocení vám pomůže odhalit, na čem je třeba ještě zapracovat a zda budete potřebovat dále posílit angažovanost zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com