Vzájemná závislost: Definice týmové spolupráce

Ilustrační snímek

Ve firmách se často hovoří o propojení a vzájemných vztazích. Tyto myšlenky se realizují převážně v týmech, jejichž smyslem je sdílet práci i vztahy. Týmová práce má potenciál k vyzdvihnutí výhod individuální práce. Složitá týmová dynamika však často zamotává vůdcům hlavy. Ptají se, jak být efektivnější, jak zlepšit řešení konfliktů nebo na co se soustředit při koučování.

V první řadě je třeba vyjasnit si, co vlastně tým je. Odborníci z amerického Centra pro kreativní vůdcovství vytyčují tým jako malou skupinu vzájemně závislých jednotlivců, kteří společně disponují odborností, znalostmi a dovednostmi potřebnými k výkonu dané práce. Jednotliví členové týmu mají své jasné role a odpovědnosti a zároveň sdílejí společnou vizi, odpovědnost a smysl pro dosahování stanovených cílů. Důležité je seznámit se s pracovními styly zaměstnanců, preferencemi a chováním. Typické charakteristiky týmu zahrnují:

- Členové se mezi sebou dobře znají.

- Při plnění práce spoléhají na týmové dispozice, vzory chování a společný jazyk.

- Konflikty se odhalují a řeší.

- Členové se cítí jako tým v celém průběhu vykonávaných projektů.

- Existuje jasná hranice mezi týmem a ostatními zaměstnanci.

Při rozhodování o tom, zda je tým nejvhodnější strukturou pro realizace vašich cílů, byste si měli položit následující otázky:

- Jde o složitý a vícedimenzionální úkol?

- Vyžaduje daný úkol inovace?

- Existují významné překážky pro úspěšné splnění úkolu?

- Máte k dispozici potřebné zdroje – informace, znalosti a dovednosti – potřebné k úspěšnému splnění úkolu?

- Vyžaduje daný úkol úsilí více lidí s různými odbornými znalostmi a dovednostmi?

- Vyžaduje úspěšné splnění úkolu různorodost v myšlení a názorech?

- Bude třeba budovat vztahy a získat podporu podílníků, zákazníků, oddělení nebo vrchního vedení firmy?

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership