Úspěch: Jak to dělají freelanceři

Co je základem úspěchu? Freelanceři by o tom něco měli vědět. A protože se všechny organizace stávají agilnějšími a povaha zaměstnanecké role se posouvá směrem k tomu, co dělají podnikatelé, můžou se poznatky freelancerů hodit, i když samozřejmě nejde o vyčerpávající seznam.

Ilustrační snímek

Síť kontaktů vždy pomůže při překonávání problémů. Všichni máme občas náročné období. A když to přijde, je skvělé pokud se můžete opřít o různorodou síť vztahů a kontaktů. To přesně lidé pracující na volné noze dělají. Je dobré mít někoho, kdo vám poskytne radu, podporu a možná i nové příležitosti, tvrdí Centrum pro kreativní leadership.

Flexibilita a ochota se učit

Vaše cílová destinace se často bude lišit od té, kterou jste si vybrali na začátku. Neustále se totiž proměňují potřeby lidí, kteří s vámi spolupracují, stejně jako vnější okolnosti. Pokud nejste flexibilní, budete často bojovat s frustrací. Většina pracovníků na volné noze se naopak těší, když se může pustit do něčeho nového, protože to člověka dostane z jeho komfortní zóny a je to dobré pro rozvoj.

Získáním poznatků a ponaučení z vlastních zkušeností rostete. Všechno, co jste se naučili, vám pomáhá přizpůsobit se novým situacím, v nichž se ocitnete. I když je pro vás nová situace možná zpočátku matoucí, jděte do toho a začněte nebojácně zkoušet různé přístupy. Tyto drobné zkušenosti, které rychle získáte, vám pomohou se zorientovat a rozpoznat, co má smysl v takové nové situaci dělat.

Péče o vztahy s ostatními

Nikdy bychom se neměli spoléhat jen sami na sebe. Daleko lepší je proaktivně se zapojovat a spolu s ostatními si vybudovat výše zmíněnou síť kontaktů. Nebojte se navazovat vztahy. Vytvořte si vlastní komunitu složenou z různých lidí.

Přijímejte rizika a buďte nezlomní

Zcela jistě zažijete vzestupy i pády, budete čelit mnoha nejistotám. Nenechte se tím však frustrovat. Musíte si vybudovat vnitřní sílu a odolnost, pak pro vás bude všechno jednodušší. Potom vás nic nezastaví. Neobviňujte okolí, občasné selhání je nutné a normální. Všechny negativní zkušenosti jsou příležitosti pro růst, tak k nim jako takovým přistupujte.

-jk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership