Pravidla strategického partnerství (nebo manželství)

Profesorka americké Harvard Business School Rosabeth Moss Kanterová se řadu let věnuje teorii i praxi řízení organizací. Pomáhala předním světovým firmám získávat hodnoty ze strategických spojenectví. Sestavila a poprvé ve své knize World Class představila 15 kroků, jak dosáhnout úspěchu ve všech stádiích vztahů – od námluv po trvalý úspěch.

Obchodní partnerství je jako manželství

Strategická obchodní spojenectví a partnerství Rosabeth Moss Kanterová s nadsázkou přirovnává k modernímu manželství: „Oddělené kariéry, vlastní šekové knížky, někdy i jiná jména, ale potřeba zvládnout překrývající se povinnosti kolem domácnosti a potomků.“ Jak tedy vypadá jejích 15 rad?

1. Buďte otevřeni vztahu, ale opatrní při námluvách. Potenciální partneři mají tendenci vidět na druhém to, co chtějí vidět. Je třeba vyvážit sny a přání s realitou.

2. Znejte sami sebe. Budujte své silné stránky. Identifikujte, co vašeho má pro potenciálního partnera hodnotu. Nejúspěšnější partnerství spojují silné články se silnými, nikoli slabé se slabými.

3. Hledejte kompatibilitu v hodnotách. V rychle se měnících obchodních podmínkách jsou slučitelné hodnoty, filozofie a cíle důležitější než specifické vlastnosti okamžité obchodní transakce.

4. S „širší rodinou“ zacházejte s respektem. Zapojte další partnery a podílníky.

5. Nechte právníky právníky. Vztahy mezi lídry jsou důležité. Partnerství by neměla být nechávána na třetích osobách.

6. Slibte si spolupráci, dokud vás obchodní podmínky nerozdělí. Zavažte se ke spolupráci na prvním projektu, zkoumání možností rozvoje vašeho vztahu, monitorování změn a zachování přátelství, vyžádají-li si okolnosti váš odchod.

7. Nespoléhejte na smlouvu. Formální dohody nemohou předvídat vše a dají se různě interpretovat.

8. Udržuje komunikaci tváří v tvář. Sporné věci se mnohem lépe vyřeší, když spolu partneři budou komunikovat i po uzavření svazku.

9. Rozšiřujte spoluúčast. Vytvářejte více pout s více lidmi. Spojenectví začínají u dvou lidí. S rozvojem projektů je však třeba zapojovat více lidí na více úrovních.

10. Stavte mosty – formální struktury. K aktivní spolupráci dochází až ve chvíli vybudování struktur, procesů a dovedností pro překonání organizačních a interpersonálních rozdílů.

11. Respektujte rozdíly. Nejefektivnější vztahy vznikají, když si partneři navzájem poskytují něco, co jako jednotlivci nemají.

12. Učte svým vzorcům chování a učte i se od druhého. Lidé ve fungujícím vztahu musejí být zároveň těmi, kdo učí druhé, i těmi, kdo se učí od druhých.

13. Buďte připraveni se změnit. Partner musí být otevřen vlivu druhého.

14. Pomozte k vítězství všem. Vzájemnost je známkou úspěšné organizační spolupráce.

15. Sbližujte se, změňte směr, nebo slušně odejděte. Vztahy se vyvíjejí a změny je třeba respektovat.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review